ชวนช้อปผ้าไทย งานหัตถกรรมและหัตถศิลป์โอทอปชั้นสูง ในงานเทศกาลไหมไทย 2565

ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมร่วมอนุรักษ์ และสนับสนุนงานหัตถศิลป์ และหัตถกรรมจากชุมชนไทย 4 ภาค

ข่าว, อนุรักษ์, ผ้าไทย, ผ้าไหม, เทศกาล, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ซูมซอกแซก

โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมพระปณิธานและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทย ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าฮอลล์ 1-3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าว, อนุรักษ์, ผ้าไทย, ผ้าไหม, เทศกาล, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ซูมซอกแซก

ร่วมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอเนกอนันต์ด้านการอนุรักษ์และต่อยอดผ้าไทย สนุกเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไทย และเพลิดเพลินกับการช้อปงานหัตถศิลป์ และหัตถกรรมไทย กับ 3 โซนหลักๆ ได้แก่

1) โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างผ้าไทย พระราชทานโครงการศิลปาชีพฯ ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จนก่อเกิดประวัติศาสตร์การฟื้นฟู การทอผ้าไทยจนครบวาระ 50 ปี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสาน ต่อยอด จนเกิดเป็นความยั่งยืนของหัตถศิลป์ และหัตถกรรมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งนิทรรศการหม่อนไหม และนิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค ที่ให้ได้เรียนรู้ความเป็นมา และขั้นตอนการทอผ้าไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ รวมทั้งผ้าไทย 4 ภาคที่แตกต่างทั้งวัตถุดิบ เทคนิค และรูปแบบของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์อันโดดเด่น และเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ข่าว, อนุรักษ์, ผ้าไทย, ผ้าไหม, เทศกาล, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ซูมซอกแซก

2) โซน OTOP Luxury การออกบูทร้านค้าจากทั้ง 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ จำนวน 100 บูท อาทิ กลุ่มผู้ประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา, ร้านค้าของศิลปินแห่งชาติ และศิลปิน OTOP ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย 3) โซนลานคำหอม (จำลอง) และการแสดง 4 ภาคอันตระการตาที่หาดูได้ยาก สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน เช่น ฟ้อนหางนกยูง, ตารีกีปัสออกยอเก็ต, เซิ้งกะโป๋, ระบำวรเชษฐ, ฟ้อนเล็บราชสำนักล้านนา, รำมโนราห์ และฟ้อนผางประทีปศรีนครพิงค์ เป็นต้น

ห้ามพลาดกับไฮไลต์ภายในงานที่จัดโชว์ผลงานการออกแบบชุดดีไซน์ทันสมัยจาก 10 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ SIRIVANNAVARI Couture, KAI, TIRAPAN, PICHITA, PISIT, THEATRE, ASAVA, ISSUE,  VATIT ITTHI และ WISHARAWISH รังสรรค์ผลงานสุดประณีตที่ได้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค มาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย อาทิ ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าไหมยกดอก ผ้าปักชาวเขา ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าบาติก ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าขาวม้า ผ้าหางกระรอก สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่ง และเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นไทยไว้อย่างสมบูรณ์

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ พร้อมร่วมสนับสนุน อนุรักษ์ผ้าไทย และงานหัตถศิลป์ไทยได้ในงาน Thai Silk Festival 2022 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าเพลนารีฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์