ไทยเบฟ สืบสานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย “Bangkok River Festival 2022” ครั้งที่ 8

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 และ “Lumphun River Festival” ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565

ข่าว, ลอยกระทง, รักษ์ ณ สายน้ำ, สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival 2022, ซูมซอกแซก

โดยปีนี้ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ บ.ว.ร.ยกกำลังสอง อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ

ข่าว, ลอยกระทง, รักษ์ ณ สายน้ำ, สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival 2022, ซูมซอกแซก

อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นต่อยอดกิจกรรม River Talk รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตำรับขนมหวาน 2 วัฒนธรรมโปรตุเกสและไทย และยังคงสานต่อกิจกรรม KAYAK The Series ครั้งที่ 2 ลอยละล่อง 3 ศิลป์ ยกถิ่นบางกอกใหญ่ และ “ศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข” ครั้งที่ 3 เชื่อมโยงงาน Bangkok Art Biennale 2022 (BAB2022) เป็นต้น โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ข่าว, ลอยกระทง, รักษ์ ณ สายน้ำ, สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival 2022, ซูมซอกแซก

“Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระ ทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ลอยประทีปเทียนหอม / สวดมนต์เจริญสมาธิ / ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 10 ท่าน้ำ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-22.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-24.00 น.

ข่าว, ลอยกระทง, รักษ์ ณ สายน้ำ, สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival 2022, ซูมซอกแซก

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้เน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย”

มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “รักษ์ ณ สายน้ำ” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 8 และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand