พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้พื้นที่ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ไอซีเอส

.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ไอซีเอส จำกัด เพื่อจัดทำโครงการ Siriraj Healthy Lifestyle Center (SiHeLP) เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

ข่าว, โรงพยาบาล, ศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ซูมซอกแซก

เพื่อเปิดศูนย์บริการด้านเฮลท์แคร์ในรูปแบบศูนย์ดูแลสุขภาพสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเน้นการคัดกรอง ดูแล ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการชะลอวัย โดยมีแผนขยายบริการด้านการดูแลสุขภาพให้ทั้งกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลและขยายบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและป้องกันก่อนเกิดการเจ็บป่วย

โดยเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ชั้น 5 ของโครงการ ไอซีเอส มิกซ์ยูส ไลฟสไตล์ ทาวน์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย พิธีลงนามจัดขึ้น ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช