“พระราชทานเพลิง” พรุ่งนี้ อดีตรองนายกฯ “พิชัย รัตตกุล”

พรุ่งนี้ (วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล และคุณหญิงจรวย ภริยาของท่าน ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร ในเวลา 17.00 น.

หลังจากที่อดีตรองนายกฯ พิชัย ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยวัย 95 ปี และได้มีการเก็บศพไว้เพื่อสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าอดีตรองนายกฯพิชัยและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งลงสมัครรับการเลือกตั้งเพื่อทำงานการเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2512 นั้น เป็น “นักการเมืองน้ำดี” สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่นักการเมืองรุ่นหลังๆ

ผมเองก็เขียนถึงท่านไว้ในหลายแง่มุมติดต่อกันหลายวัน ท่านผู้อ่านคงจะได้อ่านกันไปแล้ว

ต่อมาผมมีโอกาสได้อ่านข้อเขียนของอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ได้แก่ ดร.ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. ซึ่งจะส่งไปลงตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพของท่านรองฯ พิชัยนั่นเอง

ทำให้ทราบว่าเมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ระหว่างพ.ศ.2540-2543 นั้น ท่านได้ทุ่มเทเอาใจใส่งานแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมาก

จึงขออนุญาตนำอีกแง่มุมหนึ่งของผลงานที่ท่านดำเนินการไว้และเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้มาก่อน มาเขียนถึงในวันนี้

“ท่านพิชัยได้เห็นแผนแม่บทขนส่งมวลชนเดิมที่ล้มเหลวของโครงการโฮปเวลล์เป็นบทเรียน จึงเสนอให้กู้เงินญี่ปุ่นแบบผ่อนปรนมาจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบเชิงหลักการให้เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม”

“ต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างต่อไป”

“ในแผนแม่บทที่ท่านพิชัยเสนอต่อ ครม. และได้รับอนุมัติมีทั้งหมด 7 สายด้วยกัน ระยะทางทั้งสิ้น 291 กิโลเมตร ได้แก่ สายสีนํ้าเงิน, สายสีแดงเข้ม, สายสีเขียวเข้ม, สายสีม่วง, สายสีแดงอ่อน, สายสีเขียวอ่อน และ สายสีส้ม” ดร.ต่อพงศ์เขียนไว้ตอนหนึ่งพร้อมกับสรุปว่า

“ปัจจุบันเปิดเดินรถไปแล้วถึง 5 สาย…ยกเว้นสายสีส้มจะเปิดเดินรถปี 2570 และสายสีเขียวอ่อนจะเปิดปี 2575”

อ่านแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนว่า ที่เราเห็นรถไฟฟ้าออกให้บริการประชาชนที่เดินทางระหว่าง กรุงเทพมหานครชั้นในจนถึงชานเมืองหรือปริมณฑลต่างๆ ขวักไขว่ไปมาในทุกวันนี้…เป็นเพราะ “แผนแม่บทการจราจร” ฉบับที่มีท่านรองนายกฯ พิชัยเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะ และมีบทบาทสำคัญในการร่างแผนฉบับดังกล่าวนั่นเอง

ในข้อเขียนของ ดร.ต่อพงศ์ยังกล่าวถึงการทุ่มเทเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไปด้วยพร้อมๆ กันและลงไปค้นหาข้อมูลและไปสัมผัสกับปัญหาต่างๆด้วยตนเอง เช่น ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ สงขลา ฯลฯ เป็นต้น

ผมยังนึกเสียดายที่ไม่สามารถจะนำข้อเขียนของ ดร.ต่อพงศ์มาลงได้ทั้งหมด ก็ขอแนะนำว่าคงต้องไปหาอ่านในหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพิชัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งก็คงจะมีผู้เขียนถึงท่านพิชัยในแง่มุมอื่นๆ อีกมาก

ขอยํ้าอีกครั้งนะครับว่า พรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 17 กันยายน 2565) เวลา 17.00 น. จะมีพิธีส่งท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีพิชัย รัตตกุล และคุณหญิงจรวย ภริยาของท่านขึ้นสู่สรวงสวรรค์พร้อมกัน

ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของท่านรองฯพิชัยด้วยความชื่นชมยกย่องมาโดยตลอด ผมขอร่วมส่งใจไปถึงท่าน เพื่อส่งท่านขึ้นสู่สรวงสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยอีกแรงหนึ่ง

ขอบพระคุณนะครับ ท่านรองฯพิชัย ขอบคุณในทุกๆ สิ่งที่ท่าน “ทำ” และ “ทิ้งไว้” เป็น “มรดก” อันสำคัญและทรงคุณค่ายิ่งต่อการ พัฒนาประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา.

“ซูม”

ข่าว, พิชัย รัตตกุล, มรดก, พระราชทานเพลิง, รองนายกฯ, ซูมซอกแซก