แคเรียร์ ผนึก บี.กริม จัดสัมมนาการออกแบบอาคารส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเปิดตัวเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์รุ่นใหม่ล่าสุด

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือ บี.กริม ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “Sustainable solutions & Healthy living for 21st century building” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการภาคธุรกิจก่อสร้างอาคาร

ข่าว, สัมมนา, แคเรียร์, บี.กริม, ซูมซอกแซก

มุ่งเน้นด้านการสร้างมาตรฐานที่ยั่งยืนพร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ (Sustainable standards for Healthy building) โดยการเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดตัวเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแคเรียร์ โดยงานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  หลังจากผู้คนได้เผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 และสภาวะโลกร้อน  ทําให้มีการให้ความสําคัญกับสุขภาวะในการอยู่อาศัยมากขึ้น ทั่วโลกได้มองหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะทําให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แคเรียร์ และ บี.กริม จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับ “อาคารสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” และได้พัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อผู้อาศัยภายในอาคาร พร้อมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว, สัมมนา, แคเรียร์, บี.กริม, ซูมซอกแซก

คุณอดิศักดิ์ รัมมณีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ รองประธานวิชาการสมาคมวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาคารเขียว (LEED) และเกณฑ์การประเมินสุขภาพความปลอดภัยของเวลล์ (WELL) มาให้ความรู้ในการออกแบบอาคารให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งการออกแบบอาคารเขียวนั้นเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองในขณะนี้ เนื่องจากมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้เช่า ซึ่งต้องการลดค่าไฟในระยะยาว และยังต้องการอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้อาคาร นอกจากนี้ในกลุ่มบริษัทต่างชาติก็มีนโยบายจากสำนักงานใหญ่ให้เลือกเช่าเฉพาะอาคารเขียว ทำให้ความต้องการอาคารที่ประหยัดพลังงานมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง

ทางแคเรียร์ และ บี.กริม เล็งเห็นจุดนี้ จึงจัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในการออกแบบอาคาร อีกทั้งเราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Carrier AquaEdge® 19MV Centrifugal Chiller’ ซึ่งเป็นเครื่องทําความเย็นรุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นคงที่ ด้วยระบบ Back to Back Compressor ที่ทำให้ประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ทำงานร่วมกับสารทําความเย็น R-134A ที่ปราศจากคลอรีน ซึ่งเป็นสารทําความเย็นที่มีศักยภาพการในการสูญเสียโอโซนเป็นศูนย์  เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น”

ข่าว, สัมมนา, แคเรียร์, บี.กริม, ซูมซอกแซก

ในช่วงบ่าย ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ การออกแบบอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ (Design for Healthy Living) ซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิต เพื่อแบ่งปันข้อมูลโซลูชันที่เหมาะสำหรับการออกแบบ ได้แก่  บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศและจัดการคุณภาพอากาศ กลุ่มบริษัท บี.กริม นำเสนอโซลูชันด้านแสงไฟภายในอาคาร เปลือกอาคารประหยัดพลังงานและป้องกันความร้อน และระบบความปลอดภัยภายในอาคารแบบไร้สัมผัส อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณบวรสันติ์ นวราช Associate Director (Building Service Engineering) บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียวร่วมให้ความรู้ด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานอีกด้วย

โซลูชันดังกล่าว จะช่วยให้ทั้งเจ้าของอาคารและผู้เช่าประหยัดค่าไฟฟ้าและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพราะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนได้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา แคเรียร์ และ บี.กริม ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไปในทิศทางดังกล่าว สอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทที่มุ่งเน้น “การทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนาความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”

สรุปประเด็นภายในงานสัมมนา:

  • มาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้อาคาร เช่น การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ภายในอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพอาคาศและสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น
  • เกณฑ์การประเมินสุขภาพความปลอดภัยของเวลล์ (WELL) มุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะให้ดีขึ้น ด้วยการเลือกใช้และจัดการระบบต่างๆ ภายในอาคารให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ เช่น วัสดุก่อสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำ และแสงสว่าง เป็นต้น
  • ทั้ง LEED และ WELL เป็นมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งทั้ง แคเรียร์ และบริษัทในเครือ บี.กริม มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งสองมาตรฐาน ทั้งในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบปรับอากาศและจัดการคุณภาพอากาศ โซลูชันด้านแสงไฟภายในอาคาร เปลือกอาคารประหยัดพลังงานและป้องกันความร้อน และระบบความปลอดภัยภายในอาคารแบบไร้สัมผัส เป็นต้น