มูลนิธิคาราบาว มอบเงินสนับสนุน 1 แสนบาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่ อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มูลนิธิคาราบาว ได้สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ข่าว,​ มูลนิธิ, คาราบาว, บริจาค, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ซูมซอกแซก

ใช้ในการออกปฎิบัติงานเยี่ยมบ้านของประชาชนในเขตตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือในการดูแลให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดบ้าน/ติดเตียง และผู้สูงอายุ ในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โดยมี คุณพรทิพย์ มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา และทีมเจ้าหน้าที่ อสม. เป็นผู้รับมอบ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพิมพา  เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน ตำบลพิมพา และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข่าว,​ มูลนิธิ, คาราบาว, บริจาค, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ซูมซอกแซก

“มูลนิธิคาราบาว มีปณิธานที่มุ่งมั่น และเจตนารมณ์ในการเป็นสื่อกลางส่งมอบทุกความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคม ด้วยการเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยยึดปรัชญา คือ การสร้างคุณค่าชีวิต ซึ่งเป็นตัวตนและเป็นจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งคาราบาวแดง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน” นายกมลดิษฐ กล่าว

ทั้งนี้ “มูลนิธิคาราบาว” ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งมอบความช่วยเหลือให้คนในสังคม ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวมาตลอดเวลา 25 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวขึ้นมาในปี 2540 มูลนิธิคาราบาวได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการโอบอุ้มศิลปินที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือ หรือเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และเล่นดนตรีให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิ โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต, ตำบลของหนู และ Carabao Coach The Coaches เป็นต้น