เซ็นทรัล ศาลายา ขอเชิญร่วมงาน “The Best Of Nakornpathom” อลังการงานวัด ส้มโอ และ มรดกล้ำค่าของนครปฐม

จังหวัดนครปฐมถือเป็นที่ตั้งของมณฑลเก่าแก่ “มณฑลนครชัยศรี” มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านคมนาคมทางน้ำทางบก มีสวนผลไม้นานาพันธุ์ และสร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ ส้มโอ ซึ่งปลูกกันแพร่หลายในหลายอำเภอและผลไม้อื่นๆ อีกจำนวนมาก

ข่าว,​ท่องเที่ยว, นครชัยศรี, จังหวัด, นครปฐม, ส้มโอ, งานวัด, ซูมซอกแซก

จึงถือเป็นที่มาของการจัดงาน โดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม, เกษตรจังหวัดนครปฐม, สมาคมส้มโอไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสมาคมหอการค้า จังหวัดนครปฐม จัดงาน “The Best Of Nakornpathom”  อลังการงานวัด ส้มโอและของดีนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565

เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตของประชาชนในอำเภอ ทั้งอาหารคาว หวาน ของอุปโภคอื่นๆ มีผลิตและจำหน่ายอยู่มากมาย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม

ข่าว,​ท่องเที่ยว, นครชัยศรี, จังหวัด, นครปฐม, ส้มโอ, งานวัด, ซูมซอกแซก

โดยดั้งเดิมแล้วส้มโอนั้นได้ถูกกลายพันธุ์จากผลเล็กๆ ที่เรียกว่า มะนาว และผิดเพี้ยนรูปร่างไปเป็นผลใหญ่ที่เรียกว่า ส้มโอ ในจังหวัดนครปฐมเริ่มมีส้มโอเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2436  ซึ่งมีการปลูกส้มโอแบบเป็นล่ำเป็นสันในช่วงปี 2526-2527 และแพร่หลายกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการปลูกพันธุ์ดั้งเดิม คือ พันธุ์ขาวพวง พันธุ์ขาวหอม และพันธุ์ขาวแป้น ต่อมามีการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ขาวทองดีเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ดั้งเดิมนั้นกำลังจะมีการสูญพันธุ์ไป จึงเริ่มมีการอนุรักษ์ไว้ เพราะส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมของนครปฐม คือพันธุ์ขาวพวง พันธุ์ขาวหอม และพันธุ์ขาวแป้น เป็นพันธุ์ที่มีรสชาติเปรี้ยว มีวิตามิน C สูง จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้น ไม่เหมือนกับส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ขาวทองดี ซึ่งเป็นที่นิยมในการปลูกในจังหวัดนครปฐมมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าว,​ท่องเที่ยว, นครชัยศรี, จังหวัด, นครปฐม, ส้มโอ, งานวัด, ซูมซอกแซก

สำหรับงานนี้ทุกท่านที่มาร่วมชมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศงานวัดนครปฐม นั่งชิงช้า ลิ้มรสส้มโอหวานนครชัยศรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gi) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีที่เดียวในโลก คุณภาพดีระดับส่งออกจากสวนส้มโอชื่อดังที่การันตีความหวาน โดยไฮไลท์ของงานในครั้งนี้พบกับ ส้มโอสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมของนครชัยศรี ครบทั้ง 5 สายพันธุ์ ได้แก่

  • ส้มโอพันธุ์ทองดี ทรงผลกลมแป้น ไม่มีจุก ผลโตขนาดปานกลาง ขั่วผลมีจีบบ้างเล็กน้อย บริเวณก้นผลเรียบเว้าเล็กน้อย ผิวเรียบ สีเขียวเข้ม ต่อมน้ำมันเล็กละเอียด ชิดกัน เปลือกผลบาง ด้านในสีขมพูเรื่อ ๆ ผลหนึ่งมี 14 –16 กลีบ ผนังกลีบสีชมพูอ่อน เนื้อมีสีชมพู กุ้งเบียดกันแน่น เนื้อนิ่ม ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานออมเปรี้ยว นิยมบริโภคภายในประเทศ ส่งขายต่างประเทศ ปลูกมากที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ประปราย
  • ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีขาวอมเหลืองเล็กน้อยคล้ายสีน้ำผึ้ง รูปทรงกลมนูน เปลือกผิวบาง มีต่อมน้ำมันใหญ่ เนื้อแน่นน้ำหนักดี ไม่มีรสขมและรสซ่า แก่จัดเนื้อแห้งถูกคอคนไทย ต่างชาติก็นิยม ผลมีลักษณะกลมสูง ขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ไม่มีจุกให้เห็นเด่นชัดนักเหมือนพันธุ์ขาวพวง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18  เซนติเมตร ความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.8-2.5 กิโลกรัม ด้านก้นผลจะเรียบ มีต่อมน้ำมันเล็ก มีสีเขียวเข้ม เปลือกหนาปานกลาง ผลหนึ่งจะมีประมาณ 12 กลีบ กลีบสามารถแยกออกจากกันได้ง่าย แกะเนื้อออกจากเยื้อหุ้มกลีบได้ง่าย เนื้อสีขาวอมเหลืองคล้ายสีน้ำผึ้ง กุ้งเนื้อขนาดใหญ่ น้ำมากแต่ไม่แฉะ รสชาติดีหวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีรสขม และรสซ่า เนื้อสีขาวอมชมพูฉ่ำ ความหวานประมาณ 10 องศาบริกซ์ เมล็ดไม่มาก นิยมบริโภคและปลูกทั่วไป ทุกๆ ภาคของประเทศ ชาวจีนนิยม เพราะสีเนื้อคล้ายสีทับทิม ไหว้เจ้าก็เป็นมงคล บริโภคก็อร่อยติดใจ 
  • ส้มโอพันธุ์ขาวพวง  ผลมีลักษณะทรงกลมสูง มีจุกสังเกตเห็นเด่นชัด มีจีบบริเวณจุก ผลขนาดโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13 –15 เซนติเมตร สูง 15 –18 เซนติเมตร จุกสูง 1.5 – 2 เซนติเมตร ด้านก้นผลเว้าเล็กน้อย ต่อมน้ำมันใหญ่อยู่ห่างกัน ผิวเรียบ สีเขียวอมเหลือง ผลหนึ่งจะมีประมาณ 2 – 14 กลีบ ลีบแยกออกจากกันง่าย เนื้อกุ้งมีสีขาวถึงขาวอมเหลือง น้ำมากแต่ไม่แฉะ รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ความหวานประมาณ 10 องศาบริก ถ้าแก่จัดรสหวานมากกว่าเปรี้ยว ลักษณะลูกหัวจุกยาว (คล้ายลูกน้ำเต้า) เนื้อสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ ส่งออกดีชาวจีนชอบ เพราะเหมือนผลน้ำเต้า เมล็ดไม่มาก  นิยมใช้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ เพราะมีรูปทรงที่สวยงาม เป็นพันธุ์ที่ส่งขายต่างประเทศ ปลูกกันมากที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ส้มโอพันธุ์ขาวแป้น ผลมีลักษณะกลมแป้น ไม่มีจุก ขนาดผลโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 –15 เซนติเมตร สูง 10 –12 เซนติเมตร ด้านก้นผลเว้าเล็กน้อย ผิวเรียบ เปลือกผลหนาประมาณ 2เซนติเมตร ผลหนึ่งมีประมาณ 13 – 14 กลีบ กุ้งเนื้อมีสีขาวอมเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว ความหวานประมาณ 10 –10.5 องศาบริก เมล็ดลีบ ลักษณะลูกหัวจุกสั้น ส่วนผลคล้ายพันธุ์ทองดี เนื้อสีขาว นิยมบริโภคภายในประเทศ ปลูกกันมากที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี
  • ส้มโอพันธุ์ขาวหอม รสเปรี้ยวนำ ลักษณะผลใหญ่ เปลือกบาง น้ำหนักดี ส้มโอพื้นบ้านอย่างขาวพวงนิยมนำไปทำเป็นยำส้มโอ ส้มโอทองดีเป็นพันธุ์เดียวที่มีเนื้อสีชมพู ส้มโอขาวน้ำผึ้ง กับขาวหอม ทรงสูง ดูยากกว่าชนิดอื่นๆ ถ้าปอกแล้วจะพบว่า ส้มโอขาวหอมเนื้อกรอบแข็ง รสหวาน แต่ขาวน้ำผึ้งเนื้อนิ่มและหวานกว่า ส้มโอที่แก่จัดเกินไปเนื้อจะกลายเป็นเม็ดกรอบๆ แข็งๆ ไม่มีน้ำ เรียกว่า เป็นเนื้อข้าวสาร 

ข่าว,​ท่องเที่ยว, นครชัยศรี, จังหวัด, นครปฐม, ส้มโอ, งานวัด, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ภายในงานยังรวมร้านอาหารของดีของจังหวัดนครปฐม อาธิ ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์  เจ๊เอ็งหมูแผ่น, เมี่ยงคำลำพญา, ขนมเปี๊ยะครูสมทรง, วุ้นคุณอุ๊, น้ำปลาหวานมะยม, ข้าวยำตำผลไม้ทรงเครื่อง, เจ้ใหญ่หมูเด้ง, เนื้อสุกรแปรรูป, สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน, ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด และจัดหนักกับกุ้งเผาสดๆจากฟาร์ม และเมนูอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมอีกมากมาย กว่า 40 ร้านค้า เช่น ยำส้มโอสูตรโบราณทรงเครื่อง, แยมส้มโอ, เปลือกส้มโอเชื่อม, บิงซูส้มโอ, เค้กโรลส้มโอ, น้ำส้มโอปั่น เป็นต้น พร้อมร่วมชมการประกวดหนูน้อยธิดาส้มโอ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. พบกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน “The Best Of Nakornpathom” อลังการงานวัด ส้มโอและของดีนครปฐม  ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ศาลายา