ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก (Eastern Wellness Corridor : EWC) ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบการลงทุนอุตสาหกรรมบริการการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร

โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ อีอีซี และนายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน อีอีซี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา