กิจกรรมฉลอง “25 ปี” สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

อีกไม่กี่วัน “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” หรือชื่อเดิมคือ “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ที่ก่อกำเนิดมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ก็จะได้ฤกษ์ครบรอบ 25 ปีแล้ว

วันที่ 4 กรกฎาคม เมื่อ 25 ปีก่อน เจ้าของบรรณาธิการและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งหลายทั่วประเทศไทยได้มาร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกที่เป็นหนังสือพิมพ์

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบและช่องทางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้เกิดสื่อมวลชนขึ้นในหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่พัฒนาจนกลายเป็นสื่อหลักไปแล้วในปัจจุบัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ท่านผู้อ่านรู้จักและคุ้นเคยจึงต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็น สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้ครอบคลุมสื่อในรูปแบบใหม่ทุกแขนงดังที่ผมเคยเล่าไว้แล้วในปีก่อนๆ

อย่างไรก็ตาม แม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ภารกิจและจิตวิญญาณของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือมุ่งเน้นในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนยึดมั่นใน จริยธรรม อันพึงประพฤติพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ถ่ายทอดผ่าน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ชื่อใหม่ของเราไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ดังนั้นเมื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะมีอายุครบ 25 ปีเต็มในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ จึงจะจัดงานเฉลิมฉลองเป็นพิเศษกว่าทุกปีโดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม

เริ่มจากการสัมมนาเรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี

กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดเวที “มองอนาคตประเทศไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. โดยการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาปาฐกถา อาทิ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้านการเมือง, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ด้านเศรษฐกิจ, ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ด้านการศึกษา, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ศ.สุริชัย หวันแก้ว ด้านสังคม ฯลฯ โดยถือเป็นกิจกรรมระดมทุนผู้สนใจซื้อบัตรเข้าฟังได้ที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

กิจกรรมสุดท้าย เป็นการจัดปาฐกถาพิเศษในวันครบรอบพอดีคือ จันทร์ที่ 4 ก.ค. เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เป็นการปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” โดย Shiela Coronel อดีตนักข่าวเจ้าของรางวัลแมกไซไซ ชาวฟิลิปปินส์

ต่อด้วยวงเสวนาในหัวข้อเดียวกันที่นักวิชาการ คนทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และนักข่าวมือสืบสวนของไทยจะได้มาถกแถลงกัน สามารถติดตามรับชมได้ ที่เพจของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ www.facebook/PressCouncilThailand/ และ www.facebook.co./ThaiPBS/

ผมในฐานะศิษย์เก่าตั้งแต่ครั้งยังเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอนาคตของประเทศไทยและความเคลื่อนไหวของแวดวงวิชาชีพและวิชาการสื่อมวลชน ร่วมฟังการปาฐกถาและการอภิปรายตามช่องทางที่แจ้งไว้

ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสทิ้งท้ายเช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมา ด้วยการให้กำลังใจแก่เพื่อนสื่อมวลชนทั้งหลาย ขอให้ทำหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร และเข้มแข็งภายใต้กรอบจริยธรรมที่พวกเราได้ร่วมกันกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของสังคมไทยโดยแท้จริง

สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านผู้อ่านทุกท่านผมก็ขอฝากให้ช่วยติดตามกำกับดูแลการทำงานของสื่อต่างๆด้วยอีกแรงหนึ่ง เห็นอะไรไม่ชอบมาพากล อย่าลืมร้องทุกข์กล่าวโทษไปที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทันทีนะครับ…ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.

“ซูม”

ข่าว, สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, ครบรอบ, สื่อมวลชน, ซูมซอกแซก