คณะสงฆ์ และคณะผู้แทนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เยือนนครวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประทานเมตตาให้การต้อนรับคณะสงฆ์ และคณะผู้แทนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ข่าว, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, วาติกัน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, ซูมซอกแซก

ที่นำโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนฯ และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี

ข่าว, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, วาติกัน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, ซูมซอกแซก

ร่วมด้วย คณะจากวัดมังกรกมลาวาส เล่งเนยยี่ นำโดยหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเนยยี่) และยังร่วมด้วยคณะสงฆ์จากวัดอีกหลายแห่งที่เดินทางมาจากประเทศไทย ในการมาเยือนนครวาติกันเนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี วาติกัน-วัดพระเชตุพน

ข่าว, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, วาติกัน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, ซูมซอกแซก

มิตรภาพระหว่างสองศาสนา พัฒนาการอีกขั้นของการเดินทางร่วมกันในการสร้างเส้นทางแห่งสันติภาพของโลก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาคมโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนายิ่งขึ้นสืบไป ณ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565