“ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป” รับรางวัล “องค์กรหัวใจทองคำ” ในงาน Golden Heart Award 2021

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เจ้าของเชนค้าปลีก CJ MORE รับรางวัล “องค์กรหัวใจทองคำ” ในงาน Golden Heart Award 2021 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC)

เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติร่วมงานและรับมอบรางวัลในครั้งนี้

ข่าว, องค์กรหัวใจทองคำ, ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส, โควิด-19, ซูมซอกแซก

สำหรับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564 สมาพันธ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมผลักดันในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร และบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีผลงานสาธารณประโยชน์ช่วยบรรเทาสาธารณภัยโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนคนไทยในวงกว้าง

นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการบริษัท บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ และภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การหารายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน ฯลฯ   

ข่าว, องค์กรหัวใจทองคำ, ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส, โควิด-19, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในภาคส่วนต่างๆ โดยมีการจัดโครงการ และกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแจกเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมถึงร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความห่วงใย และนอกจากนี้ ยังได้มีการมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งต่อความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับคนไทยในการรับมือและต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน

สำหรับงาน GOLDEN HEART AWARD เป็นโครงการมอบรางวัลที่ทางสมาพันธ์ฯ จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมและคุณประโยชน์แก่สาธารณกุศลช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาส โดยปีที่ผ่านมา ยังได้มีการพิจารณาแจกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพดีเด่น – ปลอดภัยไร้โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ หรือ HEC Certificate ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ ได้ริเริ่มเพื่อยกระดับสถานประกอบการด้านดูแลสุขภาพ และผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจนี้