เตรียมพบ…พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โฉมใหม่ ปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดดำเนินการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นมา

ข่าว, พิพิธภัณฑ์, เรียนรู้, การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์, ซูมซอกแซก

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum ที่สร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนการเงินและการลงทุน (Inspire to Invest) ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจการลงทุนรวมทั้งสร้างความเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนไทยและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อ INVESTORY ได้เปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแผนปรับปรุง INVESTORY ในปี 2563 ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชุดพิเศษ ภายใต้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Inspire to Invest for Sustainability) โดยเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมทั้งปรับโฉมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข่าว, พิพิธภัณฑ์, เรียนรู้, การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์, ซูมซอกแซก

5 จุดเด่นของการพัฒนาและปรับปรุงชุดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 • New Content เพิ่มเนื้อหาพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทศวรรษที่ 5 (2559-2563) ด้วยแนวคิดร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน Growing Together” และเนื้อหาด้านการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพาไปรู้จักกับหุ้นยั่งยืน
 • New Characters เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ผ่าน SET Heroes ทั้ง 4 และอีก 2 New Heroes “Power G” ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นยั่งยืนตัวแทนผู้ลงทุนยุคใหม่ รวมถึง Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงินตัวใหม่ ซึ่งมีความร้ายกาจมากขึ้น พร้อมที่จะโจมตีทั้งตัวบุคคลและทำลายโลกโดยรวม
 • New Look ปรับพื้นที่เรียนรู้ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น ออกแบบพิพิธภัณฑ์ใหม่ในแนว Pop Futuristic ที่มีความสดใสแนว Pop Art รูปแบบ Comic มีการออกแบบโดยใช้สีและวัสดุที่มันวาว รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยังคงใช้เส้นสาย Paradox เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ INVESTORY
 • New Learning Technology สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมโดยเพิ่มสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีให้หลากหลายเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกยิ่งขึ้นทั้ง Hands-on เกมการลงทุนรูปแบบทันสมัย และเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่สร้างความมีชีวิตชีวาในพื้นที่
 • New Extra Exhibition  พบกับนิทรรศการชุดพิเศษนครหุ้นยั่งยืน” (INVESTOPIA) ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงบทบาทของผู้ลงทุนยุคใหม่ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ตลอดจนชวนให้ผู้เข้าชมรู้จักและทดลองลงทุนในหุ้นยั่งยืน จากข้อมูลจริงในโปรแกรม Settrade Streaming เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการลงทุนของตนและโลกไปพร้อมๆ กัน นิทรรศการชุดพิเศษ INVESTOPIA ออกแบบโดยคัดสรรวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ เช่น ไม้ไผ่และเชือก เป็นต้น และแบ่งออกเป็น 4 โซนย่อย ได้แก่

ข่าว, พิพิธภัณฑ์, เรียนรู้, การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์, ซูมซอกแซก

  • ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Invisible Risks) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือ ESG Risks เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นอกจากธุรกิจเองได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ผู้ลงทุนก็อาจได้รับผลกระทบจากมูลค่ากิจการที่ลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาให้เห็นความเสี่ยงดังกล่าวที่ซ่อนอยู่
  • กลไกธุรกิจยั่งยืน (ESG Business Exploring) ธุรกิจสามารถลด ESG Risks ได้ โดยการลดผลกระทบเชิงลบหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งจะส่งผลดีให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลไกธุรกิจทุกขั้นตอนรวมทั้งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว
  • พลังของผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Power of Responsible Investors) ผู้ลงทุนยุคใหม่สามารถใช้พลังในฐานะผู้ถือหุ้นในการสนับสนุนให้ธุรกิจลด ESG Risks เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน
  • พิชิตการลงทุนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (World of Sustainable Investment) ทำความรู้จักหุ้นยั่งยืนหรือ ธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการโดยใส่ใจด้าน ESG ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยผู้เข้าชมจะได้ทดลองลงทุนในหุ้นยั่งยืนและเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นคือมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกับการตัดสินใจลงทุน

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โฉมใหม่ จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ โดยระหว่างนี้สามารถเยี่ยมชมเสมือนจริงบนออนไลน์ได้ที่ www.set.or.th/INVESTORY