Thailand : Time to Change ได้เวลาเปลี่ยน…ประเทศไทย!

ผมได้รับจดหมายจากท่านนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ท่านปัจจุบัน คุณเกศรา มัญชุศรี ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงปาฐกถาพิเศษ ที่สมาคมจะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ ในหัวข้อปาฐกถาว่า “Thailand : Time to Change ได้เวลาเปลี่ยนประเทศไทย” ดังที่ผมนำมาพาดหัวไว้ในคอลัมน์วันนี้ของผมด้วย

เมื่อผมอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว ก็เห็นว่าเป็นการแสดงปาฐกถาที่น่าสนใจมาก และจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปในวันข้างหน้า จึงขออนุญาตท่านผู้อ่านนำรายละเอียดมาเผยแพร่ต่อทันที เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามการแสดงปาฐกถาดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

ท่านนายกสมาคมเริ่มจากเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่จะจัดการแสดงปาฐกถาในหัวข้อนี้ว่า เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานและแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนปัจจัยสำคัญที่จะมีผลค่าการปรับเปลี่ยนประเทศไทยของเราให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความผันผวน และกระแส disruption ต่างๆ

“สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ แก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการศึกษาแก่นักนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการคำนวณโครงการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นของคณะฯ ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคม องค์กร ประเทศ และวิทยาการเศรษฐศาสตร์” ท่านนายกสมาคมกล่าวตอนหนึ่ง

“จึงเห็นสมควรที่จะจัดการปาฐกถาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงประเทศชาติในอนาคต และยังได้เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นของเราด้วย”

“เหตุเพราะท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่จะมาแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อข้างต้น เป็นศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อีกท่านหนึ่ง…เป็นที่ประจักษ์ทั้งในการบริหารงานราชการและการกำหนดนโยบายการบริหารประเทศในฐานะที่เคยเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปัจจุบัน”

ข้อความในจดหมายข่าวสรุปในที่สุดพร้อมกับแจ้งกำหนดการมาด้วยว่า งานนี้จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึงเวลา 14.00 น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

โดยจะจัดในรูปแบบของ Luncheon Talk หรือปาฐกถาหลังรับประทานอาหารกลางวัน และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วยการสนับสนุนการซื้อบัตรในราคา 3,000 บาทต่อ 1 ท่าน

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มจากการจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และขอให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงผลการตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และสำหรับท่านที่ไม่มีผลการตรวจมาแสดงก็สามารถรับการตรวจได้ที่หน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แจ้งด้วยว่าจะมีการบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่การแสดงปาฐกถาทั้งหมดผ่าน Facebook และ YouTube ของสมาคมด้วย โดยจะนำออกเผยแพร่ในช่วงเย็นภายหลังการจัดงานสิ้นสุดลงและก็จะนำลงไว้ในยูทูบให้ผู้สนใจรับฟังรับชมไปได้โดยตลอด

ดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่สามารถไปรับฟังโดยตนเองได้ก็สามารถจะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากช่องทางออนไลน์ทั้ง 2 ทางดังกล่าว

ผมเห็นด้วยครับว่า เราต้องเปลี่ยนประเทศไทย…เพราะไม่เปลี่ยนก็จะอยู่ยากขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของโลก…แต่จะเปลี่ยนอย่างไรจึงจะเหมาะสมหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศ ผมขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่รักและนับถือ

ประสารุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยเห็นหน้าเห็นหลังกันมาพอสมควร ทั้งที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และสภาพัฒน์…ผมมั่นใจครับว่า ข้อเสนอของท่านรัฐมนตรีจะเปี่ยมไปด้วยความทันสมัยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยเราและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกๆ ข้อเสนออันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างยิ่ง

จะรอรับฟังนะครับท่านรัฐมนตรี.

“ซูม”

ข่าว, เศรษฐศาสตร์, ธรรมศาสตร์, เศรษฐกิจไทย, ซูมซอกแซก