นิทรรศการ Déjà vu: When the Sun Rises in the West โดย นที อุตฤทธิ์

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในความร่วมมือกับ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต และภัณฑารักษ์รับเชิญ : ลอเรดานา ปัซซินี ปารัคชานี

ขอเชิญชมนิทรรศการ Déjà vu: When the Sun Rises in the West โดย นที อุตฤทธิ์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ถึงเสาร์ 9.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, หอศิลป์, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, นที อุตฤทธิ์, ซูมซอกแซก

เดจาวู (Déjà vu) คือ ความรู้สึกหวนระลึกถึงภาพหรือเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้น เป็นความรู้สึกนึกคิดของศิลปินที่ได้ร้อยเรียงความทรงจำของอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน และนำเสนอผ่านผลงานชุด เดจาวู ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 ผลงานในนิทรรศการเล่าย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากันแบบสมมติของพระพุทธเจ้ากับอารยธรรมกรีกโบราณ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกที่ปรากฎผ่านผลงานต่างๆ ในนิทรรศการนี้

จากการค้นหาอัตลักษณ์ไปพร้อมกับการสำรวจสภาพการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิอาณานิคม นทีจึงได้ทำการวิเคราะห์วัฒนธรรมของตนเองผ่านการสะท้อนคิดซึ่งนำเขาไปสู่วาทกรรมเรื่องลัทธิอาณานิคมผ่านพุทธศาสนาอันเป็นแก่นทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของเอเชีย สื่อในงานของนทีมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตั้งแต่จิตรกรรมและประติมากรรมไปจนถึงงานปักลายผ้า งานกระจกสีและงานภาพพิมพ์แกะไม้ แต่ละสื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์แบบตะวันตก

ผลงานเหล่านี้พลิกผันสิ่งที่ไม่คาดคิดในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ราวกับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นไปได้ในคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หากตะวันออกซึ่งแสดงออกด้วยพระพุทธเจ้าได้พบกับตะวันตก ด้วยแง่มุมธรรมดาสามัญจากต่างวัฒนธรรมนี้ ทำให้นิทรรศการนี้เป็นดั่งเส้นไหมที่ศิลปินนำมาถักทอเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของตะวันตกและตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์