10 ไฮไลท์เด็ด ที่จะพาคุณไปรู้จักอีสานอย่างสร้างสรรค์ ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

เตรียมปักหมุดมุ่งสู่ “อีสาน” ดินแดนแห่ง “ความม่วน” ที่ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น สีสัน ความสนุกสนาน และความจัดจ้านของความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่ง ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (Isan Creative Festival 2022)

มหกรรมงานสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานที่มัดรวมความสนุกและความรู้ไว้ครบครันในงานเดียว พร้อมกิจกรรมการร่วมสนุกและแลกเปลี่ยนไอเดีย เพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์และเป็นจริงได้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์-กังสดาล ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม นี้

ข่าว, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น, TCDC Khon Kaen, อีสาน, ท่องเที่ยว, ซูมซอกแซก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดงาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “เทศกาลงานออกแบบฯ” หรือที่เรียกว่า “Design Week” หรือ “Design Festival” ที่ถูกจัดขึ้นตามเมืองใหญ่ต่างๆ กว่า 150 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ CEA ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการยกระดับผู้ประกอบการและสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนักออกแบบและธุรกิจร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการออก แบบ และสร้างเครือข่ายให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อเนื่อง
2. ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น สร้างโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และสินทรัพย์ท้องถิ่น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
3. ผลักดันเมืองสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ สาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรองรับการทำงานด้านการออกแบบ และเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ

ข่าว, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น, TCDC Khon Kaen, อีสาน, ท่องเที่ยว, ซูมซอกแซก

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Think Link Things: วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง” ซึ่งเป็นวลีในภาษาอังกฤษที่มีความหมายสุดพิเศษซ่อนอยู่จากการพ้องเสียงกับ “ติง ลิ่ง ติง” คำสร้อยที่มักปรากฎอยู่ในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านของอีสาน ที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานและความมีอารมณ์ขัน และยังปรากฏอยู่ในเนื้อเพลง “อีสานม่วนงัน” ซึ่งเป็นเพลงประจำเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ธีม “Think Link Things” จึงไม่ใช่แค่เพียงการคิดวิเคราะห์และนำทุกสิ่งมาเชื่อมโยงกัน แต่ยังเป็นแนวคิดหลักที่หมายถึง การนำศักยภาพด้านความ คิดสร้างสรรค์ของภาคอีสาน ทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มาต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่ความเป็นไปได้ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้อีสานกลายเป็นภูมิภาคแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานในท้ายที่สุด

งานในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่น 2 ย่านหลัก คือ ย่านกังสดาล (Kungsadan) ย่านซึ่งเต็มไปด้วยพลวัต ปรับเปลี่ยนว่องไว เป็นพื้นที่ที่ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความหลากหลาย มาปะทะและรวมตัวกันจนเกิดเป็นเสน่ห์อันลงตัว รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ TCDC ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ย่านศรีจันทร์ (Srichan) ย่านเมืองเก่าและย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัด สำหรับคนขอนแก่นและคนอีสาน “ศรีจันทร์” คือย่านแห่งชีวิต คือพื้นที่ซึ่งความทรงจำในอดีตผสานรวมกับความเป็นไปได้ใหม่ในอนาคตอย่างลงตัว โดยมีการจัดรถโดยสารของงานเทศกาลฯ ไว้รองรับการเดินทางระหว่างย่านกังสดาลและย่านศรีจันทร์ให้เดินทางฟรี ตลอดงาน แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกจากจะมีกิจกรรมออนไซต์ที่จัดขึ้นใน 2 ย่านหลักแล้ว ยังมีนิทรรศการบางส่วนที่จัดไว้บน “เวลาเวิร์ส” (Velaverse) ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

พลาดไม่ได้กับ 10 ไฮไลท์เด็ด! ที่จะพาคุณไปรู้จักอีสานอย่างสร้างสรรค์
• ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้ (Lunch & Learn Project: School Yard Lunch)
จากโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และสารอาหารเป็นหลัก
พิกัด : TCDC ขอนแก่น

2. จ้วดทอล์ก (Juad Talk: Isan Next)
ทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่านที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วดๆ
พิกัด : TCDC ขอนแก่น / Online Platforms

ข่าว, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น, TCDC Khon Kaen, อีสาน, ท่องเที่ยว, ซูมซอกแซก3. ฉายฮู้ป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์ (Projection Mapping Show)
การแสดงแสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection Mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำเสนอศักยภาพ สินทรัพย์ และเรื่องราวของวัฒนธรรมและหมอลำ
พิกัด : โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)

4. มักหมัก (Isan Flavour Library)
ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันมาจากความหลากหลายของการหมักดองอีสาน จะถูกคลี่ออกมาเป็น นิทรรศการ ‘มักหมัก’
พิกัด : TCDC ขอนแก่น

5. ตลาดดีคัก 2 แห่ง (D-KAK Market TCDC & D-KAK Market in The City)
การออกร้านของบรรดาดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่ จำนวนกว่า 65 ร้านค้า และตลาดที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในย่านศรีจันทร์ได้นำสินค้าที่น่าสนใจมาจำหน่าย เราได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และคุณภาพจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยรวบรวมร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก สินค้าจึงมีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
พิกัด : TCDC ขอนแก่น และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น

ข่าว, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น, TCDC Khon Kaen, อีสาน, ท่องเที่ยว, ซูมซอกแซก

6. เวิร์กชอป (Creative Workshop)
กิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วย นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
พิกัด : TCDC ขอนแก่น และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น

7. หนังสั้นในย่านย่อย (Sub-District Shot Film)
ภาพยนตร์สั้นที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ภายในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
พิกัด : TCDC ขอนแก่น

8. เล่นแร่ แปรผ้า (House of Fabric-Ation)
นิทรรศการเล่นแร่แปรผ้า นำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล
พิกัด : สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (สมบัติทัวร์)

ข่าว, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น, TCDC Khon Kaen, อีสาน, ท่องเที่ยว, ซูมซอกแซก

9. เยี่ยมยามบ้านหมอลำ (Molam House Hopping)
กิจกรรมที่จะพาไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมอลำในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดมายาวนาน ณ ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ
พิกัด : ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ

10.อีสานบ้านเฮา (Isan Our Home (town))
พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของเมืองศักยภาพ อย่าง สกลนคร นครราชสีมา มุกดาหาร และมหาสารคาม ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
พิกัด : 1502 Creative Sharing Space

มาร่วม Think นอกกรอบ แล้ว Link วิถีของวัฒนธรรมอีสาน ไปสู่ Things ทุกสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และ ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์-กังสดาล
25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 หรือสามารถติดตามความม่วน และข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival