“วัน แบงค็อก” จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่จัดการแข่งขันออกแบบ “Seatscape & Beyond”

เปิดตัวด้วยรูปแบบที่เหนือจินตนาการชวนเซอร์ไพรซ์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond”

ซึ่งจัดขึ้นโดย “วัน แบงค็อก”  (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือมือกับ THINKK Studio ดีไซน์สตูดิโอของนักออกแบบรุ่นใหม่หลากหลายสาขา

ข่าว, ออกแบบ, วัน แบงค็อก, One Bangkok, การประกวด, ที่นั่งสาธารณะ, ซูมซอกแซก

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชามาร่วมนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ล้ำๆ ในการสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง (Urban Furniture)

โดยผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานและติดตั้ง จนได้ใช้งานจริงในโครงการ วัน แบงค็อก พร้อมโอกาสชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับนักออกแบบมืออาชีพชั้นนำของไทย สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยิ่งใหญ่ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้

ข่าว, ออกแบบ, วัน แบงค็อก, One Bangkok, การประกวด, ที่นั่งสาธารณะ, ซูมซอกแซก

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “วัน แบงค็อก ตระหนักดีว่าศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างย่านธุรกิจชั้นนำอันเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของทุกไลฟ์สไตล์ ท่ามกลางกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการจัดกิจกรรมและการแสดง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตในเมือง โดยมีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ Art Loop ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านผลงานศิลปะสาธารณะ และพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เราจึงจัดโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond” ซึ่งโครงการการแข่งขันครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความรักในงานสร้างสรรค์ รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ วัน แบงค็อก ในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยอีกด้วย”

ข่าว, ออกแบบ, วัน แบงค็อก, One Bangkok, การประกวด, ที่นั่งสาธารณะ, ซูมซอกแซก

คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่าด้วยความมุ่งมั่นของ วัน แบงค็อก ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการประกวดออกแบบในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ และเติบโตไปพร้อมๆ กับโครงการ วัน แบงค็อก  ซึ่งคอนเซปต์ของการแข่งขันคือ “Seatscape & Beyond” กำหนดให้ออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นได้มากกว่าเก้าอี้ 4 ขาที่เราคุ้นตา โดยเปิดกว้างแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจต่าง ๆ สามารถที่จะกำหนดพฤติกรรมการใช้งานที่มากกว่าการนั่ง

ข่าว, ออกแบบ, วัน แบงค็อก, One Bangkok, การประกวด, ที่นั่งสาธารณะ, ซูมซอกแซก

จากแนวคิด “Seatscape & Beyond” การประกวดครั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าประกวดมาร่วมกันคิด วิเคราะห์ และตอบโจทย์การออกแบบพื้นที่นั่งสาธารณะของ วัน แบงค็อก ผ่านการตีความบริบทการนั่ง 4 รูปแบบ ได้แก่ Sit to Linger การนั่งที่ทำให้ได้เอื่อยเฉื่อยอยู่กับตัวเอง และได้ใช้เวลาที่มีปล่อยใจออกไปสำรวจสิ่งรอบตัว Sit to Play การนั่งที่ไม่ใช่แค่การหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีบางองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดการเล่นและตอบสนองอย่างแอคทีฟระหว่างเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว Sit to Gather การนั่งที่เชื้อเชิญให้ผู้คนมารวมตัว และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และ Sit to Transfer การนั่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย เป็นการนั่งรอที่มากกว่าการรอคอย แต่ทั้งต้อนรับและบอกลาในการเดินทางนั้น

ข่าว, ออกแบบ, วัน แบงค็อก, One Bangkok, การประกวด, ที่นั่งสาธารณะ, ซูมซอกแซก

โครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก THINKK Studio เป็นผู้คำปรึกษาด้านการจัดประกวด พร้อมให้คำแนะนำผู้ผ่านเข้ารอบอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ บ่มเพาะทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการผลิต ตลอดจนการนำไปติดตั้งจริงในพื้นที่สาธารณะของ วัน แบงค็อก เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้โดดเด่นด้วยการจัดแสดงผลงานในโครงการระดับโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เปิดโลกแห่งจินตนาการในการออกแบบรังสรรค์ที่นั่งสาธารณะ ที่จะนำมาผลิต ติดตั้ง และใช้งานจริงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโครงการ วัน แบงค็อก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.onebangkok.com/urbanfurniture และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของโครงการ