มูลนิธิคาราบาว มอบเงินบริจาค 1 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา เพื่อใช้สมทบทุนในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  

คุณกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชนและคุณกนกกร ใจชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ตัวแทนมูลนิธิคาราบาวมอบเงินบริจาค 100,000 บาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ข่าว, มูลนิธิ, คาราบาว, โรงพยาบาล, ซูมซอกแซก

ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแล และให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางปะกง

โดยมี คุณพรทิพย์ มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา และคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลพิมพาและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข่าว, มูลนิธิ, คาราบาว, โรงพยาบาล, ซูมซอกแซก

จากปณิธานที่มุ่งมั่น และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นสื่อกลางส่งมอบทุกความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคม มูลนิธิคาราบาวยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญอย่างไม่หยุดยั้ง โดยยึดปรัชญา คือ การสร้างคุณค่าชีวิตทั้งนี้มูลนิธิคาราบาว ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งมอบความช่วยเหลือให้คนในสังคม ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวมาตลอดเวลา 24 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวขึ้นมาในปี 2540 มูลนิธิคาราบาวได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการโอบอุ้มศิลปินที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือ หรือเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และเล่นดนตรีให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต, ตำบลของหนู และ Carabao Coach The Coaches เป็นต้น

ข่าว, มูลนิธิ, คาราบาว, โรงพยาบาล, ซูมซอกแซก

มูลนิธิคาราบาวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเร็ว