“27 ธ.ค.” ปีนี้..ไม่มีกิจกรรม แต่ยังเป็น “วันกำพล” อยู่เสมอ

วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หากท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะมีอายุ 102 ปีเต็มในวันนี้

เมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ.2524 ท่าน ผอ.กำพลมีอายุครบ 60 ปีได้สั่งการให้พวกเราไปจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิไทยรัฐ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตชนบทยากจนตามปณิธานของท่าน

ก่อนหน้านั้นท่าน ผอ.ก็ได้ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาในชนบทมาเป็นระยะๆ อยู่แล้ว จะเห็นได้จากปี 2512 ท่านได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น (พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์) จัดแข่งขันฟุตบอลดาราขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ผอ.กำพลได้มอบรายได้จากการแข่งขัน รวมทั้งในส่วนที่หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐบริจาคเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดลพบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ที่ โรงเรียนบ้านหัวช้าง อำเภอเมือง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 1 หรือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกของประเทศ

ขณะเดียวกัน ท่านก็ยังมีปณิธานที่จะเข้าอุปถัมภ์โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปอีก โดยในเบื้องต้นตั้งใจจะก่อสร้างให้ครบ 76 จังหวัดของประเทศไทยในช่วงนั้น จึงเห็นควรที่จะมีผู้รับผิดชอบเข้ามาช่วยท่านบริหารและจัดการอย่างเป็นเรื่องราวด้วยการจัดตั้งมูลนิธิไทยรัฐขึ้น

ทำให้วันนี้นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 102 ปี ของ ผอ.กำพล แล้วยังเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 42 ปี ของ มูลนิธิไทยรัฐ อีกด้วย

หลังจาก ผอ.กำพลถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นมา มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้จัดงานรำลึกถึงท่านควบคู่ไปกับการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ มูลนิธิไทยรัฐ อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 27 ธันวาคม

จนถึงปี 2563 หรือปีที่แล้วได้เกิดภาวะโรคโควิด-19 ระบาดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยของเราด้วย..เราจึงตัดสินใจงดการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 ธันวาคม เพื่อให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด

ต่อมาในปีนี้ แม้สถานการณ์ระบาดซึ่งรุนแรงมากในช่วงกลางปีจะคลี่คลายลงไปบ้าง แต่ก็กลับมีไวรัสกลายพันธุ์ “โอมิครอน” ระบาดขึ้นในต่างประเทศในช่วงปลายปี

แม้ในบ้านเราจะยังระบาดไม่มากนัก แต่เราก็เห็นว่าควรตัดไฟแต่ต้นลมเสียจะดีกว่า จึงตัดสินใจงดจัดงาน “วันกำพล” อีก 1 ปี

อย่างไรก็ดีให้เข้ากับบรรยากาศของวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผมจะเขียนถึงท่าน ผอ.กำพล และมูลนิธิไทยรัฐมาโดยตลอด

ผมขออนุญาตรายงานความคืบหน้ากิจกรรมสำคัญๆ ของมูลนิธิไทยรัฐแทนก็แล้วกันนะครับ

โดยเฉพาะพิธีส่งมอบโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมพูพาน) สกลนคร ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยหลายเดือนแล้ว

โรงเรียนนี้อยู่ในโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง เพื่อให้เป็น 111 แห่ง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศยกย่องให้ท่าน ผอ.กำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เราสร้างเสร็จและส่งมอบครบถ้วนแล้วทุกแห่ง เหลือเพียง ไทยรัฐวิทยา 110 ที่ต้องล่าช้า เพราะเจอกับการระบาดของโควิด-19 ช่วงแรก และเมื่อเสร็จแล้วก็ยังทำพิธีเปิดไม่ได้ เพราะการกลับมาระลอกใหม่ของโควิด-19 เช่นกัน

พี่มานิจ สุขสมจิตร กรรมการอาวุโสมูลนิธิไทยรัฐ ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อแสดงความจำนงในการสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต่างๆ อย่างเต็มที่ต่อไป ตามปณิธานของท่าน ผอ.กำพล

จากนั้นก็ได้หารือถึงพิธีเปิดและส่งมอบอาคารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 ซึ่งเป็นหลังสุดท้าย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานด้วยตนเอง

หวังว่า “โอมิครอน” จะไม่กลับมาระบาดหนักในประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอีกนะครับ.

“ซูม”

ข่าว, ไทยรัฐ, โรงเรียน, ไทยรัฐวิทยา, ผอ.กำพล วัชรพล, การศึกษา, โอมิครอน, โควิด 19, ซูมซอกแซก