บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้มคว้า 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศขององค์กร ด้านการลงทุน และธรรมาภิบาล ระดับชั้นนำของเอเชีย

บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 จัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของเอเชีย ตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering the World Compassionately” 

ข่าว,​ บี กริม, รับรางวัล, โรงไฟฟ้า, ซูมซอกแซก

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ 5 รางวัลเกียรติยศ Asian Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ซึ่งสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมในระดับภูมิภาค นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ บี.กริม เพาเวอร์ ในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ซึ่งยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

สำหรับ 5 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ประกอบด้วย 1. รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งพิจารณาจากผู้นำองค์กรที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-การเงินและบัญชี 3. รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) นางศลยา ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กร 4. รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR) สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี และ 5. รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company)

ข่าว,​ บี กริม, รับรางวัล, โรงไฟฟ้า, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards มีการพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กร ร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณามอบให้กับองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของรางวัลประเภทบุคคลนั้น เป็นการพิจารณามอบให้ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ ล่าสุดในช่วง 2 เดือนที่ผ่ามา มีการประกาศเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในไทย มาเลเซีย และโปแลนด์ รวมกำลังการผลิตทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 510 เมกะวัตต์   โดยตั้งเป้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 จากสิ้นปี 2563  มีกำลังผลิตรวม 3,058 เมกะวัตต์ และเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในไทย เอเชีย รวมไปถึงยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

สำหรับเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)