พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำชมออนไลน์ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน”

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ         พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ข่าว, ศิลปะ, โขน, วัฒนธรรม, การแสดง, พิพิธภัณฑ์, ออนไลน์, ซูมซอกแซก

เชิญชวนประชาชนชาวไทยเที่ยวชม “อาคารเรียนรู้เรื่องโขน ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโขน รวมทั้งที่มาและการก่อตั้งอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ร่วมกับคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

วิดิทัศน์นำชมออนไลน์“อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” นี้มีความยาวทั้งสิ้น ๒ ตอนเผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตอนที่ ๑ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายนและตอนที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลังจบการเผยแพร่วิดิทัศน์ทั้ง ๒ ตอน จะมีกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากนิทรรศการโขนจำนวน ๑๐ รางวัล แบ่งเป็นผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจาก                                  เฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน ๕ รางวัล และผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจากอินสตาแกรม Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน ๕ รางวัล