Viatris จัดแคมเปญ “เรื่องเข่า ต้องให้ “ไว” ในวันโรคข้อสากล

เนื่องในโอกาสวันโรคข้อสากล หรือวันที่ 12 ตุลามคม 2564 ที่ผ่านมา Viatris (เวียร์ทริศ) บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพของโลกจัดแคมเปญ “เรื่องเข่า ต้องให้ “ไว” อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และวิธีการป้องกันโรคข้อเข่าให้แก่ผู้สูงอายุ

ข่าว, ข้อเข่า, ซูมซอกแซก

โดยเดินทางไปให้ความรู้ที่มูลนิธิธารนุเคราะห์ บ้านพักคนชราบางเขน จ.กรุงเทพฯ และสหกรณ์หมู่บ้านสหพร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ   และ อ.ดร. ชลชัย อานามนารถ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม พร้อมสาธิตวิธีการบำบัดข้อเบื้องต้น และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการข้อเข่าแบบตัวต่อตัวอีกด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย ด้วยวัยที่มากขึ้น ร่างกายก็ยิ่งเสื่อมลง หากไม่ดูแลปัญหาต่างๆก็จะตามมาโดยเฉพาะโรคข้อเข้าเสื่อมที่พบมากในผู้สูงอายุ จากข้อมูลสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 พบโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ชาย 5.80% จากผู้ป่วยสูงอายุชาย จำนวน 5.1 ล้านคน และในผู้หญิงสูงถึง 12.67% จากผู้ป่วยหญิงสูงอายุ จำนวน 6.4 ล้านคน

ข่าว, ข้อเข่า, ซูมซอกแซก

ยิ่งการมาของไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนไป หลายกิจกรรมถูกจำกัดขอบเขต ส่งผลให้ผู้ป่วยข้อมีภาวะรุนแรงขึ้น จากผลสำรวจออนไลน์ของ ELMA Research for Viatris พบว่าผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในไทยมีอาการรุนแรงขึ้นจากภาวะปกติที่ 37% สูงขึ้นเป็น 60% ในช่วงมาตรการณ์โควิด และร้อยละ 48 และ 50 จัดการโรคได้ลำบากขึ้นในมุมมองทางด้านอารมณ์ และกายภาพตามลำดับ สาเหตุมาจากการออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักถูกจำกัดกรอบ2 ซึ่งถ้าหากปล่อยให้อาการของพวกเขารุนแรง โดยไม่รู้วิธีการจัดการ อาจทำให้ข้อเข่าบิดผิดรูปจนกลับมาเดินเป็นปกติไม่ได้อีก ฉะนั้นการให้ความรู้ และดูแลพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ กล่าวถึงความสำคัญของวันโรคข้อสากลว่า “พวกเราต้องสนใจโรคข้อเสื่อม เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการป้องกันโรค การวินิจฉัย การตรวจประเมิณอาการเบื้องต้น และเข้าถึงการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น รวมไปถึงแนวทางการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพผิวข้ออย่างถูกต้อง ร่วมกับการตระหนักถึงโรคและรู้ถึงอาการของโรคอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

ตรวจสอบว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นข้อเสื่อมหรือยัง คลิก : https://pm.em.viatrisconnect.com/Jointcare

ข่าว, ข้อเข่า, ซูมซอกแซก

สำหรับบริษัท Viatris (เวียร์ทริศ) นั้นถือเป็นบริษัทยาระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกันระหว่างบริษัทยาชั้นนำอย่าง Mylan และ Upjohn ซึ่งมีพันธกิจมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต ผ่านการเข้าถึงยาที่มากขึ้น โดยการจัดหายาที่มีคุณภาพให้ผู้ป่วย การนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายองค์กร เพื่อนำเอาประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านต่างๆมาเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับผลิตภัณฑ์ และบริการ

References:

  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2564) เปิด 10 สถิติโรคฮิตของผู้สูงวัย พบ เบาหวานขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่มีคนป่วยมากที่สุด สืบค้น 4 ตุลาคม 2564 จาก https://thaitgri.org/?p=39636
  • ELMA Research online interview to OA/joint pain sufferers’ sample in Thailand, Malaysia, South Korea and China, promoted by Viatris, 2021