ได้เวลา…“มหาเศรษฐี” ตอบแทน “พระคุณ” แผ่นดิน

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 ระบาดระลอกแรกที่มีข่าวท่านนายกฯส่งจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอความร่วมมือจากมหาเศรษฐี 20 ท่าน พร้อมกับลงรายชื่อไปตามข่าวที่ผมอ่านพบรวม 7-8 ท่าน

หลังจากต้นฉบับตีพิมพ์แล้วผมก็ถือโอกาสไปค้นต่อโดยตั้งหัวข้อค้นหาว่า “บิ๊กตู่ส่งจดหมายเชิญเศรษฐีช่วยฟื้นโควิดปี 2563” และพบว่า ล่าสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ คมชัดลึก ได้ลงรายชื่อมหาเศรษฐีที่ตอบรับ 15 ท่าน

มีรายชื่อบิ๊กๆ ครบถ้วน ตั้งแต่เจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เมื่อวานผมลงว่าผู้ตอบจดหมายนายกฯ คือ คุณ ศุภชัย เจียรวนนท์ แต่ในข่าวที่ค้นล่าสุดเป็นตัวเจ้าสัวเอง

ตามมาด้วย คุณ เฉลิม อยู่วิทยา, คุณ เจริญ สิริวัฒนภักดี, คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี, คุณ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, คุณ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, คุณ เพชร โอสถานุเคราะห์, คุณ คีรี กาญจนพาสน์, คุณ ประยุทธ มหากิจศิริ และ คุณ ศุภลักษณ์ อัมพุช

นอกเหนือไปจาก คุณ ชูชาติ เพชรอำไพ, คุณ ฉัตรชัย แก้วบุตตา, คุณ ฮาราลด์ ลิงค์, นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ คุณ สมโภชน์ อาหุนัย ที่ผมลงไว้เมื่อวานนี้

เว็บไซต์ คมชัดลึก ยังลงรายละเอียดโดยสังเขปด้วยว่าแต่ละมหาเศรษฐีได้ช่วยเหลือประเทศชาติในการบริจาคเงินเพื่อการกุศลในการต่อสู้กับโควิดอย่างไรบ้าง เช่น การบริจาคเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ อาหารและเครื่องดื่มแก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเคราะห์ทางด้านแจกสิ่งของที่จำเป็น ฯลฯ

บางท่านก็มีโครงการระยะยาว ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

น่าเสียดายที่หลังจากเดือนพฤษภาคม 2563 ไปแล้ว ก็ไม่มีข่าวสารที่แสดงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการอีกเลย…ไม่ทราบว่า แต่ละมหาเศรษฐีได้ดำเนินการต่อมาอีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง?

อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการสืบค้นหรือการใช้เทคโนโลยีทันสมัยของผมมีจำกัด…จึงหามาได้เพียงเท่านี้ ผมยังเชื่อและมั่นใจว่ามหาเศรษฐีแต่ละท่านก็คงจะเดินหน้าโครงการของท่านมาเป็นลำดับอย่างแน่นอน เพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานให้ผมค้นเจอเท่านั้น

แต่เนื่องจากสงครามโควิด-19 ครั้งนี้ยิ่งใหญ่และยืดเยื้อเหลือเกินมาจนถึงนาทีนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆ เผลอๆ อาจจะต้องยืดเยื้อต่อไปอีก

ความเสียหายทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะมากขึ้น และอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงใย…กว่าเราจะฟื้นกลับมาสู่สถานการณ์ที่เราเคยเป็นอยู่ก่อนโควิด-19 ระบาดได้ อาจต้องรอถึงไตรมาสแรกของปี 2566 เสียด้วยซ้ำ

ความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการที่จะเร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมาได้เร็วกว่านั้น…โดยเฉพาะให้ผ่านจุดวิกฤติเฉพาะหน้าในช่วงต่ำสุดที่เราจะต้องเผชิญในเร็ววันนี้ จึงเป็นยิ่งกว่า “วาระแห่งชาติ” เสียอีกด้วยซ้ำ

ผมจึงหวังว่ามหาเศรษฐีทุกๆ ท่านจะยังคงดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ท่านตั้งใจไว้อย่างต่อเนื่อง และหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนหรือขยาย ขอบเขต หรือเพิ่มงบประมาณขึ้นอีก เนื่องจากความยืดเยื้อและรุนแรงของการระบาดดังได้กล่าวไว้แล้ว

ขอขอบคุณในความเสียสละของท่านต่อประเทศชาติที่ท่านได้ ดำเนินการมาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปอีก

นี่คือการตอบแทนพระคุณของแผ่นดินไทย แผ่นดินที่ให้ความสุขความเจริญและความมั่งมีศรีสุขแก่ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายโดยตรง

ไม่จำเพาะ 20 ท่านที่เคยมีข่าวว่าบิ๊กตู่เขียนจดหมายไปขอความร่วมมือเท่านั้น…จริงๆ แล้วผมมั่นใจว่ามีเป็นร้อยๆ ท่านหรืออาจจะเป็นพันๆ ท่านด้วยซํ้าที่อยู่ในฐานะที่จะตอบแทนพระคุณแผ่นดินได้อย่างเป็นนํ้าเป็นเนื้อในเหตุการณ์ครั้งนี้

ผมก็ขอถือโอกาสขอร้องท่านมหาเศรษฐีและเศรษฐีทั้งหลายแทนรัฐบาลก็แล้วกัน เพราะให้บิ๊กตู่หรือรัฐบาลขอร้องอาจถูกมองว่าเป็นการหาเสียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และอาจจะโดนภาคเอกชนเรียกผลประโยชน์คืนในอนาคตอย่างที่เคยโดนวิจารณ์มาแล้ว

แต่การขอร้องโดยสื่อมวลชนที่ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรที่จะให้ใคร นอกจากความรักและความจริงใจอยากเห็นเศรษฐกิจของชาติฟื้นฟูเร็วๆ…คงไม่มีใครข้องใจนะครับ.

“ซูม”

ข่าว, โควิด 19, เศรษบกิจ, ไทย, เจ้าสัว, เศรษฐี, ช่วยชาติ, ซูมซอกแซก