ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันนี้…เฉียดหมื่น

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (COVID-19) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2564 ดังนี้

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
รวม 9,635 ราย จำแนกเป็น

  • ติดเชื้อใหม่ 2,782 ราย
  • ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
  • หายป่วยกลับบ้าน 1,397 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 82,219 ราย
  • เสียชีวิต 25 ราย

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าว, ยอดผู้ติดเชื้อ, โควิด 19, ประเทศไทย, ซูมซอกแซก