บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดหา และส่งมอบแอลกอฮอล์ ให้กับพันธมิตรทางการค้า

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเพื่อนพันธมิตรทางการค้า และจำนวนร้านค้าเพื่อนบาวแดงที่กระจายอยู่ในทุกๆ ชุมชนทั่วประเทศ

ข่าว, คาราบาวแดง, โควิด 19, โรคระบาด, แอลกอฮอล์, ซูมซอกแซก

ซึ่งถือเป็นพื่นที่เสี่ยงภัยในหลายจุด ที่จะสามารถร่วมสร้างเกราะป้องกันแก่ชุมชนของประเทศเราให้มีความปลอดภัยในทุกๆ พื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 เชื้อไวรัสที่ระบาดร้ายแรงครั้งนี้ได้

บริษัทฯ จึงได้จัดหา และส่งมอบแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% ซึ่งสามารถผลิตขึ้นเองได้จากโรงงานของกลุ่มธุรกิจคาราบาว ถือเป็นแอลกฮอลล์บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ให้กับพันธมิตรทางการค้า และร้านค้าเพื่อนบาวแดงทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาเก็ตท้องถิ่นที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ข่าว, คาราบาวแดง, โควิด 19, โรคระบาด, แอลกอฮอล์, ซูมซอกแซก

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชิญชวนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในทุกพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล ป้องกัน ให้ตัวเองปลอดจากเชื้อโรคร้ายนี้ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันสนับสนุนมาตราการของรัฐในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านทางทีมบริหารงานขายของบริษัทฯ โดยดำเนินการจัดส่งถึงสถานประกอบการของคู่ค้าแต่ละราย บนพื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ดูแลอยู่ และนี่เป็นอีกส่วนที่จะเสริมการป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19

ข่าว, คาราบาวแดง, โควิด 19, โรคระบาด, แอลกอฮอล์, ซูมซอกแซก

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ทุกภาคส่วนของประเทศไทยให้สามารถฝ่าข้ามวิกฤตภัยร้ายจากโรคโควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย และกลับมาสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน