บี.กริม เพาเวอร์ เผยกำไรปกติไตรมาส 1 โต 25% จากไตรมาสก่อน ตั้งเป้าเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟอีก 1,000 เมกะวัตต์ปีนี้

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน  บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 611 ล้านบาท เติบโต 654.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าว, บี กริม, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), โรงไฟฟ้า, ผลประกอบการ, ซูมซอกแซก

หากไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 646 ล้านบาท เติบโต 25.2% เทียบจากไตรมาสที่แล้ว แต่ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม (SPP) มีการเติบโตดีมาก ทำให้ยังมีกำไรแข็งแกร่งแม้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามเริ่มบันทึกดอกเบี้ยจ่ายหลังสิ้นสุดระยะเวลาเครดิตตามสัญญาด้านวิศวกรรมจัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง (EPC) และมีการลดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าชั่วคราวอันมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าว, บี กริม, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), โรงไฟฟ้า, ผลประกอบการ, ซูมซอกแซก

ขณะที่อัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 31.5% จากการขยายธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมีปริมาณการซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 5.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสร้างสถิติใหม่ที่ 814 กิกะวัตต์-ชั่วโมง อันเกิดจากการเชื่อมเข้าระบบของลูกค้ารายใหม่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10.3 เมกะวัตต์  และการเติบโตจากทุกกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยประเมินว่าปริมาณการซื้อไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมจะเติบโตประมาณ 10-15% ในปีนี้  นอกจากนี้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหลังการปรับปรุงเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR 1 และ ABPR 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2563 รวมถึงผลจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง 17.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าว, บี กริม, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), โรงไฟฟ้า, ผลประกอบการ, ซูมซอกแซก

เช่นเดียวกับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่รับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามลดลงชั่วคราว โดยมีการลดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากปัญหาด้านสายส่งและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว และปริมาณการรับซื้อได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา

ด้านการเตรียมความพร้อม ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บี.กริม เพาเวอร์ มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยมีเงินสดในมือกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 48 โครงการ และการสนับสนุนจากหลายสถาบันการเงิน ซึ่งเพียงพอในการพัฒนาโครงการตามเป้าหมายทั้งหมด

ข่าว, บี กริม, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), โรงไฟฟ้า, ผลประกอบการ, ซูมซอกแซก

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังมีการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยในเดือนเมษายน 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน, ระบบการบริหารจัดการพลังงานและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS), ระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading), ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ส่วนความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปีนี้มีอีกหลากหลายโครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบ่อทอง วินด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 94% โดยมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในครึ่งปีแรกของปี 2564

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 48 โครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตรวมของโครงการใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ทั้งจากโครงการที่ก่อสร้างใหม่และการเข้าซื้อกิจการ โดยคงเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568