กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 29 เมษายน 2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (COVID-19) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2564 ดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 29 เม.ย. 2564
.
• พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,871 คน ยอดสะสม 63,570 คน
• รักษาหายเพิ่ม 992 คน ยอดสะสม 35,394 คน
• อยู่ระหว่างรักษายอดสะสมในรพ. 27,988 คน
• เสียชีวิตเพิ่ม 10 คน ยอดสะสม 188 คน
.
ติดเชื้อในประเทศ 1,864 คน
– ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,830 คน
– ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 34 คน
.
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7คน
– เดินทางมากจากต่างประเทศ และเข้ากักตัวใน SQ เพิ่มอีก 7 คน

ข่าว, โควิด 19, ซูมซอกแซก, วัคซีน