ชวนล่ารางวัล “เงินแสน” คิดวิธีแก้ปัญหา “ขยะ” ไทย

ผมได้รับจดหมายขอความร่วมมือจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ทางวิทยาลัยมีโครงการที่น่าสนใจอยู่โครงการหนึ่ง…มีเงินรางวัลสำหรับค่ามันสมองถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวฝ่ายประชาสัมพันธ์เพิ่งส่งมาให้ผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว…อันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเดินสายไปโน่นนี่อยู่ตลอด ไม่มีโอกาสเปิดอ่าน จนแล้วจนรอด…เพิ่งจะมามีโอกาสนั่งสะสางจดหมายและพบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ว่านี้เมื่อวันหยุดที่ 6 เมษายนนี่เองครับ

ปรากฏว่า กำหนดหมดเขตรับสมัครของเขาก็คือวันที่ 8 เมษายน ซึ่งถ้าผมเขียนถึงก็จะได้ลงเพียงวันเดียวคือวันนี้เท่านั้น

ยังนึกเสียดายว่าถ้าส่งมาแต่เนิ่นๆ ก็คงจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นานแล้วละ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผมอย่างยิ่ง และได้เขียนรณรงค์ช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้มาโดยตลอด

ปัญหา “ขยะ” ล้นประเทศไทยนั่นแหละครับ…

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เมื่อสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยของเรารวมไปถึงโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ ผลิตขยะออกมาทั้งสิ้นถึง 27.35 ล้านตัน

แม้จะลดลงจากปี 2562 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจ เพราะเนื่องจากปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยเราเจอกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงขั้นต้องปิดประเทศ และใช้นโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จึงมีผลทำให้ปริมาณขยะลดลงดังกล่าว

แต่ก็เพราะโควิด-19 นั่นแหละที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในสังคมไทยคือ มีการสั่งอาหารที่เรียกกันว่า “ดีลิเวอรี” ไปรับประทานที่บ้านอย่างแพร่หลาย…ผลที่ตามมาก็คือ ขยะ พลาสติก ที่ร้านอาหารต่างๆ ใช้ในการบรรจุอาหารพร้อมส่ง…มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆ ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ส่งผลให้การรณรงค์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกตามโครงการ “Everyday Say No to Plastic Bags” จ๋อยลงไปสนิท

เหตุเพราะปริมาณขยะพลาสติกที่ลดลงจากการงดใช้ “ถุง”…กลับมาเพิ่มหรือชดเชยด้วยขยะพลาสติกจากการบรรจุอาหาร “ดีลิเวอรี” ซึ่งคงต้องดูผลประเมินอีกครั้งว่า การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตลอดทั้งปีจะขาดทุนหรือกำไร?

คือลงท้ายแล้วขยะพลาสติกจะน้อยลงหรือไม่เพียงใด?

โดยเฉพาะของประเทศไทยเราก็อย่างที่ทราบ…เป็นประเทศอันดับ 5 ของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด และกว่าครึ่งของขยะไม่น้อยกว่า 8 ล้านตัน ที่ไหลลงสู่ทะเลบ้านเรานั้น เป็นขยะพลาสติกที่ยากแก่การทำลาย และสามารถอยู่ยงคงกระพันได้นับร้อยปีนี่เอง

สถานการณ์ขยะล่าสุดของประเทศไทยเราน่าจะสรุปเป็นภาพกว้างๆ ได้ประมาณนี้ ซึ่งจะเห็นว่ายังคงน่าห่วงใยอยู่เหมือนเดิม…ซึ่งก็คงจะต้องหาทางร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่อไป

ครับ! สืบเนื่องจากปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศดังที่สรุปไว้ข้างต้น วิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ School of Global Studies (SGS) โดยความร่วมมือของพันธมิตร จึงได้จัดให้มีการ “อบรม” และ “แข่งขัน” ออกแบบนวัตกรรม “CIRCULAR INNOVATION CHALLENGE (โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน)” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเน่าเสียล้นเมือง และระบบการจัดการขยะแบบผิดวิธีให้หมดไป เพื่อสร้างสังคมไร้ขยะอย่างยั่งยืนและครบวงจร…ด้วยการจัดการอบรมและแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาส่วนหนึ่ง

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมชิงรางวัล 100,000 บาท จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 16-30 ปี และมีสมาชิกในทีม 3-5 คน

เปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 8 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดและยื่นสมัครได้ที่ www.sgs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ไปที่ 08-8182-5919 หรือ 08-1804-5511 ตั้งแต่บัดนี้

ผมถึงได้บอกแต่ต้นว่าเสียดายที่ส่งมาช้าไปนิด และผมก็เปิดดูจดหมายช้าไปอีกหน่อย ทำให้เหลือแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสมัคร

แต่เนื่องจากยุคนี้อยู่ในยุคออนไลน์ เข้าใจว่าการสมัครต่างๆล้วนผ่านออนไลน์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นรีบคลิกไปเว็บไซต์ข้างต้นเลยครับ…เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม เพราะยังสมัครทันอยู่ ณ นาทีนี้

ด่วนเลยนะครับ! เผื่อจะมีโอกาสได้รางวัลเงินแสน และมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาขยะให้แก่ประเทศไทยของเราด้วย.

“ซูม”

ข่าว, ปัญหา, ขยะ, ล้นประเทศ, ไทย, ซูมซอกแซก