“ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6

“โครงการ Bring Back-Recycle” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นมา พร้อมผลักดันด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน

เรียกว่าเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 2 กิจกรรม คือ “ทำความสะอาดชุมชนและ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมที่จะมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนการงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดชื่นจิต ชื่นใจสนุกแจ่มใส จิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) ที่จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย ในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2564 และยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

บรรยากาศงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมที่ให้การตอบรับเข้าร่วมมีจำนวนกว่า 50 ชีวิตโดยกิจกรรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มตัวแทนชุมชนและเยาวชนออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คนจากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดเรื่องปัญหาขยะในชุมชนปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้ชุมชนให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะรวมไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานเหล่าตัวแทนชุมชนและน้องๆทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

น้องแก้ม..เนติรักษ์  สาระจันทร์ อายุ 13 ปี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เผยความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมากๆ ทำให้ได้รู้ว่าแค่เราแยกประเภทของขยะ เช่น แยกขวดน้ำและฝาขวด ก็ช่วยทำให้โลกไม่ร้อนได้แล้ว หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ขอบคุณไทยเบฟมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหนูอยากให้โครงการนี้ไปจัดตามโรงเรียนด้วยค่ะ” 

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

นายสมบัติ  ทองสวัสดิ์ เลขานุการชุมชนปรกอรุณ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะว่ามีทั้งเยาวชน น้องๆ หลานๆ และก็ชุมชนต่างๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกว่าเราได้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ให้นำขยะมารีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช่ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้รู้ว่าขยะทุกชิ้นมีมูลค่า เราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ถือเป็นโครงการที่ดี ต้องขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง”  

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

ทางด้านคุณอรทัย พูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) ให้ข้อมูลว่า ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle”  (เก็บกลับรีไซเคิล) ที่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการ คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ให้ชุมชนได้ตระหนักว่าหากชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ชุมชนจะได้รับประโยชน์ และเห็นว่าสิ่งที่ชุมชนลงมือทำนั้นจะไม่สูญเปล่า ทุกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่ได้รับการคัดแยกที่ดีจากชุมชน จะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง                                 

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน โดยพื้นที่ชุมชนนำร่องที่จะได้ร่วมกิจกรรมในปีนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานครลำพูนเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ต โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติร่วมเป็นกระบอกเสียง และกำหนดแนวทางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชนที่จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

ข่าว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, สงกรานต์, ซูมซอกแซก

นับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน