“ไดกิ้น” มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้เด็กผู้พิการทางสายตา ใน “โครงการปันน้ำใจคนพิการทางสายตา”

นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้เด็กผู้พิการทางสายตา (ตาบอด) 20,000 บาท ใน “โครงการปันน้ำใจคนพิการทางสายตา” เพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์

ข่าว, ไดกิ้น, daikin, คนพิการ, ทางสายตา, ซูมซอกแซก

โดยมี นายสุมินทร์ ช้างสุวรรณ ผู้อำนวยการกองงานกิจกรรม สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 

  • นางรัชณิฎา สงวนเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • นายศุภชัย บุญรอด ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • นางชุลีกร สุขจรัส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • นายสุมินทร์ ช้างสุวรรณ ผู้อำนวยการกองงานกิจกรรม สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
  • นางกรองผกา สุระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานกิจกรรม สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
  • นางสาวปิยะวรรณ ทองดี ผู้ประสานงานกองงานกิจกรรม สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร