ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี บูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัดบี.กริม ได้เงินสมทบทุนกว่า 1 ล้านบาท

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยนำผู้บริหารและพนักงาน บี.กริม พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดบี.กริม หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้เงินสมทบทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาท 

บี.กริม, ทอดกฐิน, ซูมซอกแซก

การจัดงานทอดกฐินสามัคคี วัดบี.กริม ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีไปใช้ในการบูรณะศาลาการเปรียญซึ่งมีอายุกว่า 33 ปี

บี.กริม, ทอดกฐิน, ซูมซอกแซก

วัดบี.กริม จัดตั้งขึ้นในปี 2514  โดยเปลี่ยนชื่อตามโรงเรียนบี.กริม ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานชื่อ “โรงเรียน บี.กริม” จากการที่ บริษัท บี.กริม โดยคุณหญิงอัลม่า และนายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ ได้บริจาคเงินถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้กับโรงเรียน ในเวลาต่อมาชุมชนได้เปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านตามชื่อโรงเรียนเป็น “หมู่บ้านบี.กริม” และชาวบ้านในบริเวณนั้นได้ร่วมบริจาคที่ดิน และบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้ง “วัดบี.กริม”

บี.กริม, ทอดกฐิน, ซูมซอกแซก

พร้อมกันนี้ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ และคณะยังได้ร่วมกันปลูกต้น “ต้นจันทร์” ที่หน้าศาลาการเปรียญ โดยชาวบ้านและคนในชุมชน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน 99 ต้น บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบล วัดบี.กริม และโรงเรียนบี.กริม