พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดเสวนา “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับความสนพระทัย ด้านงานหัตถศิลป์ สู่ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งได้แสดงเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก เมื่อครั้งทรงนำผลงานฝีพระหัตถ์และสิ่งของส่วนพระองค์

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่วิจิตรและมีคุณภาพยิ่ง ไปร่วมแสดง ในงานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน ณ นครชิคาโก ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ รวมทั้งถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยให้คงอยู่ ผ่านฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไทย รวมถึงฉลองพระองค์ทรงงานในโอกาสต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ผ้า, เสวนา, ซูมซอกแซก

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงจัดกิจกรรมเสวนา “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับความสนพระทัยด้านงานหัตถศิลป์ สู่ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระศรี สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ ปกรณ์ กำลังเอก วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินรายการโดย วิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ ๑๕๐ บาท รับจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทร. ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand