“ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน” ร่วมงาน “River Talk” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และภัณฑรักษ์ ‘นิทรรศการฟิล์มกระจก:เรื่องราวเหนือกาลเวลา’ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในงาน “River Talk” เสวนาสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival, งานลอยกระทง, ซูมซอกแซก

ซึ่งกิจกรรมภายใต้ “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ร่วมด้วยวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการ Lhong1919 ผู้ปลุก “ฮ่วย จุ่ง ล้ง” อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้มีชีวิตอีกครั้ง คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย (River Festival) และ คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนา ณ ท่าล้ง 1919 (Lhong 1919)

วัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival, งานลอยกระทง, ซูมซอกแซก

เกี่ยวกับรายละเอียดงานนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย (River Festival) ให้ข้อมูลว่า

“สำหรับการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 ในปีนี้ได้มีการจัดงานประเพณีตามวิถี New Normal โดยเราได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระจายกิจกรรมให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมได้ตามความสะดวก

กิจกรรม River Talk เสวนาสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยา

สำหรับ 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความกรุณาจากวิทยากร และผู้มีประสบการณ์ ด้านศิลปะวัฒนธรรม หลากหลายแขนง ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ข้อมูลเชิงลึกในแบบเล่าสู่กันฟังที่เข้าใจง่าย ด้วยเกร็ดความรู้เฉพาะเรื่อง พร้อมนำเสนอภาพประกอบที่หาชมได้ยาก ทำให้ผู้ฟังได้รับสาระอย่างเพลินเพลิน

วัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival, งานลอยกระทง, ซูมซอกแซก

ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน มาบอกเล่าในมุมมองที่สนใจเรื่องคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาจติที่เกิดขึ้นบนโค้งน้ำเจ้าพระยาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างสำคัญจากนิทรรศการฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา และอีกหลายนิทรรศการที่สร้างความภาคภูมิใจกับคนไทย มรดกของชาติที่คนไทยควรรู้จักอนุรักษ์และต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งที่เลือกทำงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ที่จะมาถ่ายทอดคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่ประชาชนทั่วไปผ่านการจัดนิทรรศการ รวมถึงนิทรรศการฟิล์มกระจกที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ขึ้น รวมถึงเรื่องราวที่ประทับใจของภาพถ่ายในอดีต”

วัฒนธรรมไทย, Bangkok River Festival, งานลอยกระทง, ซูมซอกแซก

เรียกได้ว่างาน Bangkok River Festival ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมลอยกระทงเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอื่นๆ เรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การนำเสนอสื่อสร้างสรรค์การถ่ายทอดความรู้เรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร สินค้า หัตกรรมชุมชน ทำให้งานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นอีกหนึ่งงานสะท้อนมุมมองเรื่องประเพณีวัฒนธรรมในหลายมิติ