“Bangkok River Festival 2020” ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย 29-31 ต.ค.63

พบกับมหกรรมความสนุกวิถีไทยวิถีใหม่ ที่จัดเต็มบน 10 พื้นที่หลักของริมโค้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำสู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จัดสุดยิ่งใหญ่สำหรับงาน “Bangkok River Festival 2020 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.

ลอยกระทง, แม่น้ำเจ้าพระยา, BAB 2020, ท่องเที่ยวไทย, ซูมซอกแซก

โดยในปีนี้เน้นการจัดงานแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” และมุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ “บ.ว.ร” อย่างยั่งยืน แบ่งปันองค์ความรู้และผลักดันอัตลักษณ์และคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้กว้างขึ้นผ่านกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดงาน “Lumphun River Festival” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ร่วมลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำกวง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นล้านนา และกิจกรรมถวายโคมบูชา พระธาตุหริภุญชัย และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย จัดตั้งแต่วันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 รวม 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ประตูท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลอยกระทง, แม่น้ำเจ้าพระยา, BAB 2020, ท่องเที่ยวไทย, ซูมซอกแซก

รายละเอียดงานเทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทยในปีนี้ เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงาม จากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว ที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

และยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่าง “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่ได้ผสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยสำหรับปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และความพิเศษในปีนี้คือต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนให้กล้าที่จะสื่อสาร

และอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 6 และอีกหนึ่งโครงการคือ “คลีนคลอง” ที่เป็นการร่วมฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำ ลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงหลังเทศกาลลอยกระทง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ หันมาตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรของแม่น้ำลำคลองและร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาด เพื่ออนุรักษ์สายน้ำไว้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จะมีการลงพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณมิตร

ลอยกระทง, แม่น้ำเจ้าพระยา, BAB 2020, ท่องเที่ยวไทย, ซูมซอกแซก

ในแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมและไฮท์ไลท์มีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่พอสังเขปดังนี้

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

ร่วมสักการะพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) จุดประทีปรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อสร้างมงคลร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตร่วมลอยประทีปเทียนหอม รับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย และพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 โดยมีชิ้นงานของ Anish Kapoor และ Uttaporn Nimmalaikaew

พร้อมกันนี้พบกับ งาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย โซนนิทรรศการ “สดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” “นวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” “ฤๅษีดัดตน ต้นกำเนิดนวดไทย” โซน “ศาสตร์นวดไทย สืบสานมรดกโลก” การสาธิตการนวดไทยวัดโพธิ์ บริการนวดไทย โซนเวทีเสวนา/การแสดง “ทั่วโลก ยลวิจิตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย” และ โซนร้านค้า

2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ร่วมสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก สวดมนต์ เจริญสมาธิ และเวียนเทียนพระปรางค์ 4 ทิศ ขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง และรับชมนาฎศิลป์ไทย กระบี่กระบอง และการแสดงโขนเด็ก และพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 ในธีม “ศิลป์สร้าง ทางสุข” โดยมีชิ้นงานของ Anish Kapoor

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานวัดระฆังฯ สักการะ รูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)   สักการะพระปรางค์วัดระฆัง สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเยี่ยมชมตำหนักแดง รับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย และพบกับการออกร้านค้าจากชุมชน

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ร่วมสักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อซำปอกง) และทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต มงคลมั่งคั่งเทียนแดงเขียนชื่อ เสริมเงินทอง ค้าขายร่ำรวย เขียนอักษรจีนคำมงคล รับชมการแสดงเชิดสิงโตโดยชุมชนวัดกัลย์

ลอยกระทง, แม่น้ำเจ้าพระยา, BAB 2020, ท่องเที่ยวไทย, ซูมซอกแซก

5. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ร่วมสักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ สักการะพระพุทธนาค พร้อมรับฟังบรรยายธรรมโดยท่าน พระพรหมบัณฑิต กิจกรรมพิธีสวดกระทงขอขมาพระแม่คงคา ลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รับชมการร้องเพลงลูกทุ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 ในธีม “ศิลป์สร้าง ทางสุข” โดยมีชิ้นงานของ Ana Prvacki และ Araya Rasdjarmrearnsook

6.  ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

พบกับวิถีชีวิตแห่งตลาดที่ไม่เคยหลับไหล ดื่มด่ำกับทัศนียภาพบนโค้งน้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารดัง ตื่นตากับตลาดดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

7. ท่ามหาราช

ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา เส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี เครื่องลอยกระทงริมน้ำ พบกับตลาดอาหารและขนมไทยมากมาย

8. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์  

อิ่มเอมไปกับ ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมมากมาย ตระการตากับทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา กิจกรรมร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง พบกับการออกร้านค้าชุมชนของกินอร่อยมากมาย ซุ้มเกมงานวัด

9. ล้ง 1919 

ร่วมสักการะ “หม่าโจ้วแห่งบ้านหวั่งหลี” ที่มีอายุ 200 ปี ชื่นชมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนังโบราณอันงดงาม รับชมการดนตรีแจ๊สร่วมสมัยและการบรรเลงเครื่องดนตรีจีน และพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 ในธีม “ศิลป์สร้าง ทางสุข” โดยมีชิ้นงานของ Bussaraporn Thongchai, Christian Jankowski, Dansoung Sung-voraveshapan, Jureeporn Pedking, Sarah Naqvi, Yanakorn Sinwatchanakorn, Farhana Tani Islam

10. ไอคอนสยาม  

สัมผัสเสน่ห์ความงามหลากมิติของไทย ลิ้มรสอาหารคาวหวานจาก 4 ภาค รื่นเริงไปกับการละเล่นดั้งเดิมและร่วมสมัย ตื่นตากับผลงานจากภูมิปัญญา งานหัตถศิลป์

ลอยกระทง, แม่น้ำเจ้าพระยา, BAB 2020, ท่องเที่ยวไทย, ซูมซอกแซก

ส่วนกิจกรรมดีงามของ “จังหวัดลำพูน” (ริมแม่น้ำกวง) เพลิดเพลินไปกับงานแสดงแสงและเสียง เรื่อง แสงสี เสียงสุข แห่งสายน้ำ ออกแบบแสงโดย มนตรี ภู่แล่นคู่ เสียงบันทึกเสียงจริงของป่า รับชมนิทรรศการ ภาพถ่ายริมแม่น้ำกวงในอดีต พร้อมเรื่องต้นไม้โบราณตลอดริมฝั่งน้ำ และพบผลงานศิลปะ งานฝีมือของนักออกแบบท้องถิ่น งานฝีมือจากชุมชน ตระการตาไปกับงานเทศกาลโคมแสนดวง วัดพระธาตุหริภุญไชย แขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชา แทนการปล่อยโคมลอย

ร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของวิถีไทยวิถีใหม่ พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “รื่นเริง แสงศิลป์” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. และ “River Festival Lumphun ครั้งที่ 2” ในวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 นี้

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand