“ไดกิ้น” ร่วมงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” 11-13 พ.ย. นี้ พร้อมนำนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลกร่วมจัดแสดง

นางรัชณิฎา สงวนเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายวีไอพี บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ร่วมงานเปิดตัว “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563” (National Engineering 2020) เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้าทันต่อยุค Disruption เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) 

สยามไดกิ้น, งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, ซูมซอกแซก

สำหรับงานวิศวแห่งชาติ 2563 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ภายใต้หัวข้อ Engineering Disruption ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยหัวข้อสัมมนาทางด้านวิชาการภายในงานครั้งนี้ครอบคลุมทุกสาขาวิศวกรรม รวมถึงการแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เตรียมนำนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลกของ “ไดกิ้น” ร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว

ในภาพจากซ้ายไปขวา

  • นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายก 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร
  • นางรัชณิฎา สงวนเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายวีไอพี บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ