สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS จัดสร้างเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS สานต่อการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมให้  คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” บนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” (Happy and Healthy Bike Lane)

ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนองค์กรชั้นนำของไทย

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”, ซูมซอกแซก

นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง และ สนามลู่วิ่งระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ภายในสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในนามบริษัทฯ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ว่า ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญที่ BDMS จะช่วยให้สังคมและชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวมิตรสหาย ที่มีความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”, ซูมซอกแซก

การจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS ในครั้งนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบโอกาสในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทยโดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมด้านการออกกำลังกายและทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกคลายเครียดส่งเสริมให้เกิดสังคมของกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยนและมีพลังเหมาะกับทุกเพศทุกวัย “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” นี้เน้นการออกแบบจากการใช้วัสดุแนวธรรมชาติผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อมพร้อมด้วยฐานและอุปกรณ์การออกกำลังกาย (Fit-Trail) รวม 20 สถานี เพื่อใช้เตรียมความพร้อมก่อนทำการวิ่งหรือปั่นจักรยานรวมถึงผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเบื้องต้นหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจปอดสร้างความยืดหยุ่นก่อนและหลังออกกำลังกายเลี่ยงการบาดเจ็บและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ซึ่งจะมีการจัดเตรียมบอร์ดคำแนะนำในแต่ละสถานีให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งของคนที่รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง” นายศรีภพ สารสาส กล่าวเสริม

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ โดย BDMS ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ

  • สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง
  • ลู่ปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วง แต่ละรอบมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
  • ลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก
  • ลู่วิ่งและลู่ปั่นจักรยานระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
  • ระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน ที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เข้า-ออก ด้วยระบบ SNAP
  • ศูนย์ปฐมพยาบาล
  • ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการจักรยาน