สถานทูตรัสเซียชวนชมนิทรรศการภาพถ่าย ‘The Most Beautiful Country’ ชมภูมิทัศน์อันสวยงามของรัสเซีย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการภาพถ่าย “The Most Beautiful Country” เนื่องในโอกาสครบรอบ 175 ปี สมาคมสังคมภูมิศาสตร์รัสเซีย

พบกับนิทรรศการภาพถ่าย “The Most Beautiful Country” ที่จัดแสดงภาพภูมิทัศน์ ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่สะท้อนภูมิประเทศอันสวยงามของประเทศรัสเซีย โดยคัดเลือกจากผลงานที่ดีที่สุดของผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายประจำปีของรัสเซียทั้งหมด 39 ภาพ จากผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 15 คน นำมาจัดแสดงบริเวณ ชั้น 2 Groove Gallery Walk @centralwOrld ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563

นิทรรศการภาพถ่าย "The Most Beautiful Country", ภูมิศาสตร์รัสเซีย, ซูมซอกแซก นิทรรศการภาพถ่าย "The Most Beautiful Country", ภูมิศาสตร์รัสเซีย, ซูมซอกแซก นิทรรศการภาพถ่าย "The Most Beautiful Country", ภูมิศาสตร์รัสเซีย, ซูมซอกแซก นิทรรศการภาพถ่าย "The Most Beautiful Country", ภูมิศาสตร์รัสเซีย, ซูมซอกแซก

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @CentralLife หรือ Facebook: Central World