“ไดกิ้น” ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย มอบชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศ สนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม ทดสอบฝีมือช่างฯ เดินหน้าพัฒนาวงการเครื่องปรับอากาศไทยในระยะยาว

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้มอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อการศึกษาให้กับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association)

เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา อบรม และทดสอบฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศไทยในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพ สำหรับเป็นทางเลือกในการสร้างถนนสายอาชีพแก่ช่างเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ ในอนาคต

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, เครื่องปรับอากาศ, ซูมซอกแซก

โดยในปี 2563 สมาคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นแกนกลางสำหรับกลุ่มสมาชิก ซึ่งชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศที่บริษัทให้การสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ ได้ฝึกอบรม ทดสอบ รวมถึงให้ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 1 ใช้ในการทดสอบการล้าง-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง นอกจากนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และฝึกอบรมสำหรับสถาบันการศึกษาที่ร่วม MOU กับสมาคมฯ

ล่าสุดสมาคมฯ ได้มอบเครื่องปรับอากาศให้กับวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่ยังขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียน การสอนด้านเครื่องปรับอากาศเพื่อประกอบการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา ในสาขาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ สมาคมฯ และวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, เครื่องปรับอากาศ, ซูมซอกแซก

มร.โยโคยามา กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา อบรม และทดสอบฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ อันเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในอนาคต และส่งเสริมให้มีช่างเครื่องปรับอากาศที่ดี มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในวงการเครื่องปรับอากาศไทย สร้างความเข้มแข็งของช่างเครื่องปรับอากาศทุกระดับขึ้นสู่เวทีระดับประเทศอย่างยั่งยืน

“การสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นสิ่งที่ไดกิ้นทำอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด บริจาคสื่อการสอนให้น้องๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด และกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถช่วยสนับสนุนการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับเจเนเรชันใหม่ๆ ในวงการช่างเครื่องปรับอากาศ” มร. โยโคยามา กล่าว

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, เครื่องปรับอากาศ, ซูมซอกแซก

นายวิรัช ศิริแสงเลิศ นายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย กล่าวว่า บทบาทของสมาคมฯ มุ่งทำประโยชน์ให้กับธุรกิจเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มสมาชิกร้านค้าเครื่องปรับอากาศไทย สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึงองค์ความรู้ด้านการขาย การตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งมั่นคง และเสถียรภาพในวงการวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศอย่างยั่งยืน

“ต้องขอขอบคุณบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ที่ได้มอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้นให้กับสมาคมฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อยกระดับฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้มากขึ้นในอนาคต” นายวิรัช กล่าว