ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ชวนเที่ยวงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2563” 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2563” โดยภายในงานพบกับนิทรรศการ “ผ้าขาวม้าทอใจ”ภายใต้แนวคิด “pakaoma next normal”

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2563, ผ้าขาวม้า, สามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

ประกอบด้วย เส้นทางความสำเร็จ “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมให้ชุมชนผ้าขาวม้าได้แลกเปลี่ยนความคิด ขยายช่องทางตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และผลงานการออกแบบผ้าขาวม้ากับความร่วมสมัย รวมไปถึง ผลงานการประกวด IG Contest : ผ้าขาวม้ารักษ์โลก อีกทั้งได้ ช้อป ชิลล์ ไปกับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือกับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 18 ชุมชน 100 กว่าผลิตภัณฑ์ พบกันได้ในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 22.00 น. ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์