ต้อนรับ “วอร์รูม” เศรษฐกิจ “ฝ่าวิกฤติ” หลังโควิด-19

หลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม รัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามทั้ง 6 ท่านก็เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีในวันรุ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ท่านก็รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม จัดแบ่งงานการกำกับดูแลกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้รองนายกรัฐมนตรีทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีทันควันเช่นกัน

พร้อมกับอนุมัติให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ” มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 22 คน

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกฯ เป็นกรรมการ และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นกรรมการครบถ้วน

ในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นกรรมการด้วยก็มีผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 3 องค์กรหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ

ขาดไม่ได้เลยก็คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 1 ในกรรมการชุดนี้ ซึ่งมี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

ที่สำคัญเพื่อให้กลไกการบริหารเศรษฐกิจเกิดผลในทางปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้มีคณะกรรมการ ขับเคลื่อน มาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารเศรษฐกิจขึ้นอีกชุดหนึ่ง

มอบหมายให้อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่มีข่าวในตอนแรกว่าจะมาเป็น รมว.พลังงาน แต่ขอถอนตัวในที่สุด ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานสำหรับชุดนี้

ส่วนคณะกรรมการนั้นก็มีฝ่ายราชการจากสำนักงานสำคัญมาร่วมด้วยทั้งหมด เช่น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกกระทรวงเช่นกัน

ถือเป็นชุดขับเคลื่อนโดยตรง โดยจะรับนโยบายจากชุดใหญ่ลงไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติได้ผลอย่างไรก็จะรายงานขึ้นมาเป็นระยะๆ

ไม่ใช่จะมีเฉพาะการขับเคลื่อนระดับชาตินะครับ ยังมีกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าฯเป็นประธานอีกด้วย เพื่อลงไปแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ให้ทันกาล ทันท่วงที ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

ผมใส่เครื่องหมาย ฯลฯ เอาไว้หลายๆ ครั้ง เพราะย่อมาไม่หมดจริงๆ ก็ขออนุญาตละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า รัฐบาลบิ๊กตู่พร้อมรัฐมนตรีใหม่ท่านจะลุยด้านเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เต็มที่

มีทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และหน่วยทำงานกลางในการขับเคลื่อนผลักดันประสานงานและประเมินผลงานดังกล่าวไว้แล้ว

ถือเป็นการจัดทัพครั้งใหญ่ที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าของชาติก็ว่าได้

ในฐานะที่พวกเราที่ไทยรัฐมีส่วนอยู่บ้างในการเสนอข้อคิดเห็นให้ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ” หรือที่เราใช้คำว่า “วอร์รูม” เมื่อวันที่ท่านมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราในการเดินสายเยือนสื่อต่างๆ เมื่อเดือน 2 เดือนก่อนโน้น

ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ แทนพวกเราทุกคนที่ท่านไม่เพียงแต่จะจดลงสมุดเล่มโตที่ท่านถือมาด้วยเท่านั้น ยังนำข้อเสนอดิบๆของพวกเราไปสังเคราะห์ ไปเจียระไน จนออกมาเป็นศูนย์ที่ใหญ่โตและมีขอบข่ายในการดำเนินงานอย่างกว้างขวางมากกว่าที่พวกเราคิดไว้หลายเท่า

ถ้ากรรมการทุกชุด ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างจริงจัง ผมเชื่อว่าเราจะยืนหยัดสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ได้อย่างดียิ่ง

สามารถผ่อนหนักเป็นเบา และสามารถที่จะฟื้นฟูให้สถานการณ์ต่างๆ กระเตื้องขึ้นได้รวดเร็วกว่าการทำงานในรูปแบบเดิมๆ แบบว่ากันไปโดยไม่มี ศูนย์ขับเคลื่อน คอยประสานงานอย่างแน่นอน

ผมขอต้อนรับและขอให้ทุกท่านทุ่มเทการทำงานแบบสุดชีวิต สุดหัวใจ เพื่อประเทศชาติในวิกฤติอันใหญ่หลวงครั้งนี้

ผมจะคอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเป็นระยะๆ อยู่ตรงนี้นะครับ.

“ซูม”

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ, วอร์รูม, ซูมซอกแซก