องค์กร “ต้านโกง” แถลง! ลงโทษ “คนผิด” คดี “บอส”

เมื่อวานผมเขียนด้วยดีใจที่นายวรยุทธ หรือนายบอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ซึ่งขับรถชนนายดาบตำรวจเสียชีวิต ตกเป็นผู้ต้องหาอยู่หลายปี แต่แล้วจู่ๆ อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง จนกลายเป็นเรื่องสะเทือนความ รู้สึกคนไทยในขณะนี้นั้น…มีโอกาสที่จะโดนดำเนินคดีอีกครั้ง

หลังจากที่คณะทำงานของอัยการมีมติเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาแจ้งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อทายาทเครื่องดื่มชูกำลังรายนี้ต่อไป

นอกจากผมและประชาชนที่ได้ฟังถ้อยแถลงของคณะทำงานของอัยการฯ โดยตรง หรือได้อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ จะรู้สึกดีใจดังกล่าวแล้ว อีกองค์กรหนึ่งที่ได้แถลงการณ์แสดงความชื่นชมคณะทำงานอัยการชุดนี้ออกมาอย่างทันทีทันควันก็คือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือเรียกย่อๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า ACT นั่นเอง

ไม่เพียงแต่แสดงความชื่นชมเท่านั้น ACT ยังเสนอข้อคิดเห็นให้รัฐบาลดำเนินการในกรณีนี้ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งและก็ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

รวมทั้งผมด้วยคนละครับ เพียงแต่เมื่อวานยังไม่มีเนื้อที่ที่จะแสดง “ความในใจ” ข้อที่ว่านี้ จึงตั้งใจจะนำมาเขียนต่อในวันนี้

เผอิญได้รับเอกสารซึ่งเป็นแถลงการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าพอดี ขออนุญาตนำมาลงสู่กันอ่านในวันนี้เสียเลย

แถลงการณ์ฉบับที่ 2

กรณีตำรวจและอัยการไม่สั่งฟ้องนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชื่นชมคำแถลงของคณะอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เกี่ยวกับคดีของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชน ดาบตำรวจ วิเชียร กลั่นประเสริฐ จนเสียชีวิต คาที่ โดยอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยังไม่สิ้นอายุความ และการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่ เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ที่มิได้บันทึกไว้ในสำนวนคดีนั้น โดยในคำแถลงมีการระบุอย่างชัดเจนว่า มิใช่การรื้อฟื้นคดีแต่เป็นการสั่งฟ้องใหม่ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

คำแถลงครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อคณะอัยการสูงสุดอย่างยิ่ง ทำให้คนไทยทั้งประเทศยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การส่งฟ้องใหม่ไม่สามารถลบล้างความผิดเก่าของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนเกิดความเสื่อมเสียที่น่าอดสูครั้งนี้ได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดความบกพร่องและผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทำให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น ตัวอย่างการลงโทษที่จะให้เป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาสั่งการให้นำเจ้าหน้าที่ผู้ทำผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 4 สิงหาคม 2563

ครับ! ก็ขออนุญาตนำลงทั้งฉบับให้อ่านกันจะจะอีกครั้ง และหวังว่า ข้อเสนอให้ “มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดความบกพร่อง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน คงจะได้รับการขานรับจากท่านนายกรัฐมนตรี “อย่างรวดเร็ว” นับจากนี้ไป

ผมเองอาจจะใจเย็นกว่าองค์กรฯ นิดหนึ่ง คืออาจจะรอผลการตรวจสอบและการพิจารณาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดของกรรมการชุด ท่าน วิชา มหาคุณ เสียก่อนก็คงไม่นานเกินไป เพราะท่านวิชาก็แถลงข่าวแล้วว่าท่านจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

หมู่นี้ท่านนายกฯ บิ๊กตู่มีการบ้านที่จะต้องทำเยอะหน่อย คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับ ถ้าจะฝากการบ้านจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไว้อีกข้อนึง.

“ซูม”

คดีนายบอส อยู่วิทยา, รื้อฟื้นคดี, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน, ซูมซอกแซก