ARROW ร่วมปันน้ำใจในโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” ทั่วประเทศ

สืบเนื่องจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จัดตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี. ปันสุขสู่ประชาชน” 9 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเยียวยาจิตใจผ่านวิกฤต COVID-19 ร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ร่วมกับแบรนด์ GETAWAY , HORNBILL และ ARROW LITE ได้สานต่อนโยบายโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” โดยขอร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 แบรนด์ ไปยังสาขาต่างๆ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ชลบุรี ด้วยมุ่งหวังการเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน