23 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

ผมได้รับแจ้งจากท่านประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ว่า ปีนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีของการก่อตั้งในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

จัดเร็วขึ้น 1 วันว่าอย่างนั้นเถิด เพราะวันครบรอบ 23 ปีของการสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คือวันที่ 4 กรกฎาคม

ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้อย่างทันท่วงที คุณชวรงค์จึงขอให้ผมช่วยเขียนถึงเร็วขึ้นกว่าปีก่อนๆ

ยินดีครับ…เขียนให้เสียวันนี้เลย (วันที่ 1 กรกฎาคม) เหลืออีก 2 วันก่อนงานจะเริ่มขึ้น ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมงาน หรือติดตามกิจกรรมขององค์กรสำคัญของสื่อมวลชนองค์กรนี้จะได้มีเวลาเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ

ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2540 หรือเมื่อ 23 ปีที่แล้ว เจ้าของบรรณาธิการและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศไทยได้มาร่วมกันลงนามในการจัดตั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง

แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีผู้คนอีกมากมาย ไม่รู้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯทำอะไรบ้าง และมีประโยชน์อะไรกับสังคมไทยบ้าง

เท่าที่ผมคิดตามดูอยู่ห่างๆ สิ่งที่ผมเห็นมาตลอดหลังจากการเกิดขึ้นของสภาการหนังสือพิมพ์ฯก็คือ ประชาชนผู้บริโภคสื่อมีความตื่นตัวในเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การตรวจสอบจริยธรรมของสื่อมวลชนทุกแขนงเข้มข้นขึ้น

โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หนังสือพิมพ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายฉบับต้องปิดตัวลง และบางฉบับต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยืนหยัดทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อไป

ยิ่งมาเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้สถานะทางธุรกิจของสื่อหนังสือพิมพ์ได้รับผลกระทบมากขึ้น แต่การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องเสนอความจริงอย่างครบถ้วนรอบด้านภายใต้หลักจริยธรรมของวิชาชีพก็ยังไม่ได้หายไปไหน

ดังนั้น ในโอกาสที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะมีอายุครบ 23 ปี จึงจะจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤติโรคระบาด” โดยเชิญ ศ.นพ.ประเวศ วะสี มาเสนอมุมมองเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ สื่อมวลชนในสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

หลังการปาฐกถา จะต่อด้วยวงอภิปรายในหัวข้อเดียวกัน โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนผู้บริโภคสื่อ ตัวแทนสื่อมวลชน และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปราย โดยมีนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานทั้งหมดนี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน โดยในปีนี้เขาจัดแบบ New Normal ด้วยการเชิญชวนให้รับชมทางเพจของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ www.facebook/PressCouncilThailand/

ผมในฐานะศิษย์เก่าของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในความเคลื่อนไหวของแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติโรคระบาดขณะนี้ ร่วมฟังการปาฐกถาและการอภิปรายผ่านช่องทางออนไลน์ข้างต้น

ในโอกาสนี้ ผมขอให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนทั้งหลาย ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้ฝ่าฟันผ่านวิกฤติที่เจอกันอยู่ตอนนี้ไปได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย ด้วยการทำหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องต่อไป…

สู้สู้ สู้ตาย ไว้ลายนะครับ ผมขออนุญาตนำเพลงเชียร์ของธรรมศาสตร์ที่ปลุกใจได้ดีมากมามอบให้แก่เพื่อนๆสื่อมวลชน และหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เนื่องในโอกาสครบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปีนี้.

“ซูม”