ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำสัปดาห์นี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 8,118,671 ราย เสียชีวิตแล้ว 439,198 ราย, รักษาหาย 4,216,319 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 2,182,950 ราย (+ 20,722)
เสียชีวิต 118,283 ราย (+ 425)
2. บราซิล ติดเชื้อ 891,556 ราย (+ 23,674)
เสียชีวิต 44,118 ราย (+ 729)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 537,210 ราย (+ 8,246)
เสียชีวิต 7,091 ราย (+ 143)
4. อินเดีย ติดเชื้อ 343,026 ราย (+ 10,243)
เสียชีวิต 9,915 ราย (+ 395)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 296,857 ราย (+ 968)
เสียชีวิต 41,736 ราย (+ 38)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

8. เปรู ติดเชื้อ 232,992 ราย (+ 3,256)
เสียชีวิต 6,860 ราย (+ 172)
ชิลี ติดเชื้อ 179,436 ราย (+ 5,143)
เสียชีวิต 3,362 ราย (+ 39)
แมกซิโก ติดเชื้อ 146,837 ราย (+ 4,147)
เสียชีวิต 17,141 ราย (+ 269)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 144,478 ราย (+ 5,248)
เสียชีวิต 2,729 ราย (+ 97)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 12.30 น. (16/06/2563)