“ตลาดสี่มุมเมือง” เปิดใช้เทคโนโลยี Activated Sludge เติมออกซิเจน-อากาศ คืนน้ำดีให้แหล่งชุมชน 

คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และคุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ผู้บริหารศูนย์กลางกระจายผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง

เปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แนวคิดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนสู่ชุมชน เป็นการแก้ปัญหาน้ำเสียอันเนื่องมาจากน้ำทิ้ง โดยลงทุน 40 ล้านบาท นำเทคโนโลยี Activated Sludge มาใช้เพื่อเติมออกซิเจนและอากาศ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 6,500 ลูกบากศ์เมตรต่อวัน พร้อมคืนน้ำดีให้กับแหล่งน้ำของชุมชนต่อไป

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • คุณอมร พรหมมานอก ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
  • คุณอนุชา ใจใสผู้อำนวยการ สายงานรักษาความสะอาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
  • คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
  • คุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
  • คุณกรณ์ ทิมละม่อม ผู้อำนวยการสายงานแรงงาน บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
  • คุณวีระ ปาโส ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด