“ถ้ามาแค่แจกถุงยังชีพ ไม่คุยกับชาวบ้าน คงไม่รู้ว่าทุกข์ของพวกเขาจริงๆ คืออะไร” รมว. พม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เดือดร้อน จ.พิษณุโลก

วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เดินทางไปพบชาวบ้านที่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก จำกัด หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมมอบถุงยังชีพ โดยชุมชนดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. 

จากการไปเยี่ยมให้กำลังใจครั้งนี้ ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งพบว่าบ้านสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เลขที่บ้าน ทำให้ “ขอไฟฟ้าไม่ได้” รัฐมนตรี “จุติ” จึงได้ขอความร่วมมือจากท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้โดยเร็ว พร้อมบอกว่า สิ้นเดือนจะกลับมาตรวจงานที่นี่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังขอให้มีการปรับปรุงถนนภายในชุมชนให้มั่นคงแข็งแรง ทางกระทรวง พม. จึงได้ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหา พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19