ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำสัปดาห์นี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 7,004,814 ราย เสียชีวิตแล้ว 402,665 ราย, รักษาหาย 3,426,14 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,988,544 ราย (+ 22,836)
เสียชีวิต 112,096 ราย (+ 706)
2. บราซิล ติดเชื้อ 673,587 ราย (+ 27,581)
เสียชีวิต 35,957 ราย (+ 910)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 458,869 ราย (+ 8,855)
เสียชีวิต 5,725 ราย (+ 197)
4. สเปน ติดเชื้อ 288,390 ราย (+ 332)
เสียชีวิต 27,135 ราย (+ 1)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 284,868 ราย (+ 1,557)
เสียชีวิต 40,465 ราย (+ 204)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

6. อินเดีย ติดเชื้อ 246,622 ราย (+ 10,438)
เสียชีวิต 6,946 ราย (+ 297)
ชิลี ติดเชื้อ 127,745 ราย (+ 5,246)
เสียชีวิต 1,541 ราย (+ 93)
แมกซิโก ติดเชื้อ 110,026 ราย (+ 4,346)
เสียชีวิต 13,170 ราย (+ 625)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 93,983 ราย (+ 4,734)
เสียชีวิต 1,935 ราย (+ 97)
บังกลาเทศ ติดเชื้อ 63,026 ราย (+ 2,635)
เสียชีวิต 846 ราย (+ 35)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 18.30 น. (07/06/2563)