กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 8 ราย รวมสะสม 3,112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 58 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,972 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 82 ราย

วันนี้ (7 มิถุนายน) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า วันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 8 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วยรายใหม่พบว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพัก State Quarantine ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ 8 ราย แบ่งเป็นรายประเทศดังนี้

• จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย ทั้งหมดเดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิถุนายน ทุกรายเคยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศต้นทางแล้ว แต่ไม่พบเชื้อ ก่อนที่จะกลับถึงประเทศไทยและตรวจพบเชื้อในเวลาต่อมา แต่ทุกรายไม่แสดงอาการ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ส่วนรายละเอียดรายบุคคลมีดังนี้

รายที่ 1 หญิงไทยอายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
รายที่ 2 ชายไทยอายุ 31 ปี เป็นนักท่องเที่ยว
รายที่ 3 หญิงไทยอายุ 38 ปี อาชีพพนักงานสปา
รายที่ 4 หญิงไทยอายุ 23 ปี อาชีพพนักงานนวด
รายที่ 5 หญิงไทยอายุ 24 ปี อาชีพพนักงานขายอาหาร

• จากประเทศคูเวต 2 ราย โดยนับเป็นรายที่ 6-7 ของการรายงานล่าสุด ทั้งสองคนเป็นชายไทยอายุ 46 และ 37 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 24 พฤษภาคม เข้ารับการตรวจครั้งแรกวันที่ 27 พฤษภาคม ผลไม่พบเชื้อ ก่อนจะตรวจอีกครั้งในวันที่ 6 มิถุนายน ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ

• จากประเทศอินเดีย 1 ราย นับเป็นรายที่ 8 ชายไทยอายุ 52 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 5 มิถุนายน จากการคัดกรองที่สนามบิน พบว่ามีอาการไข้และไอ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 มิถุนายน 2563