กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 17 ราย รวมสะสม 3,101 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 58 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,968 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 75 ราย

วันนี้ (4 มิถุนายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 17 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วยรายใหม่พบว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักที่ State Quarantine ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ 17 ราย แบ่งตามกลุ่มประเทศที่เดินทางมาดังนี้

ประเทศคูเวต 13 ราย
เป็นชายไทย 12 ราย อายุระหว่าง 31-56 ปี และหญิงไทย 1 ราย อายุ 44 ปี กลับถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม (9 ราย) และวันที่ 26 พฤษภาคม (4 ราย) ทั้งหมดเข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพฯ 5 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ 8 ราย ทุกรายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยพบ 1 รายมีอาการไอ หายใจขัด ส่วนที่เหลือไม่พบอาการ

ประเทศกาตาร์ 2 ราย
เป็นชายไทยอายุ 24 ปี และหญิงไทยอายุ 29 ปี กลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และเข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ป่วยหญิงเริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ส่วนผู้ป่วยชายไม่พบอาการ และทั้งสองตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2 ราย
เป็นชายไทยอายุ 28 และ 29 ปี เดินทางกลับถึงประเทศไทยผ่านทางด่านปาดังเบซาร์เมื่อวันที่ 21 และ 25 พฤษภาคม และเข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดสงขลา โดยทั้งสองรายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน แต่ไม่แสดงอาการ

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 มิถุนายน 2563