ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 6,388,234 ราย เสียชีวิตแล้ว 377,881 ราย, รักษาหาย 2,922,116 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,859,323 ราย (+ 22,153)
เสียชีวิต 106,925 ราย (+ 730)
2. บราซิล ติดเชื้อ 529,405 ราย (+ 14,556)
เสียชีวิต 30,046 ราย (+ 732)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 414,878 ราย (+ 9,035)
เสียชีวิต 4,855 ราย (+ 162)
4. สเปน ติดเชื้อ 286,718 ราย (+ 209)
เสียชีวิต 27,127 ราย (+ 0)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 276,332 ราย (+ 1,570)
เสียชีวิต 39,045 ราย (+ 111)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

7. อินเดีย ติดเชื้อ 198,370 ราย (+ 7,761)
เสียชีวิต 5,608 ราย (+ 200)
10. เปรู ติดเชื้อ 170,039 ราย (+ 5,563)
เสียชีวิต 4,634 ราย (+ 128)
ชิลี ติดเชื้อ 105,159 ราย (+ 5,471)
เสียชีวิต 1,113 ราย (+ 59)
แมกซิโก ติดเชื้อ 90,664 ราย (+ 3,152)
เสียชีวิต 9,930 ราย (+ 151)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 16.30 น. (31/5/2563)