พลังจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของ สู่ศูนย์รับบริจาคกลาง กระทรวง พม. ส่งต่อน้ำใจคนไทยถึงผู้ขาดแคลน สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบของบริจาคจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชน

ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระปี 2562-2563 3. คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 62) 4. นางสาวรพีพร ตันตระกูล (ลูกพีช The voice) และ 5. นายจักรพงศ์ ทองสกุล BRISUTHI บริษัท บริสุทธิ์ 888 จำกัด

โดยทางกระทรวง พม. จะนำไปจัดทำถุงยังชีพ สำหรับส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดต่อบริจาคสิ่งของที่ โทร. 1300 หรือที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 021-0-21170-9 ศูนย์รับบริจาคกลาง กระทรวง พม.